Foto: Norled | Hydrogenfergen "Hydra"

Kronikk: - Staten må bidra til nullutslipps-hydrogenbåter nå

Verdens første ferge på flytende hydrogen, «Hydra», er i trafikk i Norge. Fra pipen kommer kun vanndamp. Vi kan produsere flere slike i Norge, men staten har skrudd igjen kranen. Flere fylkeskommuner og norske selskaper er ferdig med utvikling, men får ikke støtten som trengs for å kjøpe selve båtene, skriver Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i en kronikk i Teknisk Ukeblad.

04 mars 2024

Se kronikken i Teknisk Ukeblad eller les den her:

Staten spør etter nullutslipp fra hurtigbåter, og hydrogen er det enkle svaret på det. Fire fylkeskommuner og flere norske selskaper er ferdig med utvikling og testing, med statlig støtte, men får ikke støtten som trengs for å kjøpe selve båtene. Det er sløsing med statlige midler.  

Fylkeskommunene Vestland, Finnmark, Nordland og Trøndelag har gått sammen med norske selskaper om å designe helt nye båter, noen hydrogendrevne og noen med skrog som halverer energibehovet. I sum gir det null utslipp av klimagasser.  

Norske verft kan her ta en ledende rolle globalt. Fungerer båtene på den røffe norskekysten, fungerer de hvor som helst i verden. Fylkeskommunene og selskapene er klare til å fullføre prosjektet og bidra til et nytt norsk industrieventyr. Anbudet om to nye båter skulle starte i 2023, men det ble bråbrems fordi det mangler statlig finansiering. 

Prosjektet fikk 75 millioner kroner til den innledende utviklingsfasen, men dette er tapte penger hvis ikke prosjektet fullføres. Prosjektet trenger statlig finansiering til å dekke merkostnadene som kommer når man skal bygge helt nye prototyper. Det innebærer en økonomisk risiko som staten må være med å dekke. Til gjengjeld får vi hurtigbåter som går like fort som de gamle, men uten utslipp.

Hurtigbåt er det eneste reelle transportmiddelet for mange øyområder langs kysten.

Med nye utslippsfrie båter får vi miljøvennlig og effektiv transport langs hele norskekysten, men uten statlige midler det siste stykket, risikerer vi at prosjektet legger til kai for godt. 

  

Bakgrunn:

  • Regjeringen foreslår at utslippsfrie hurtigbåter skal velges i anbud som lyses ut fra 2025. De bidrar imidlertid ikke med finansiering.
  • Det er brukt mange offentlige midler allerede til de første fasene, men ikke til å fullføre løpet. Da fremstår dette som bortkastet, og sløsing med offentlige midler.
  • Fylkeskommunene har bidratt med penger og egne ressurser og private aktører har bidratt med betydelig egeninnsats.
  • Fylkeskommunene ser på dette prosjektet som noe mer enn omstilling til nullutslipp og transport av passasjerer. De ser på dette som en del av sin viktige rolle som samfunnsutvikler.  
  • Dette er et viktig prosjekt for å utvikle norsk maritim næring og hydrogennæringen.
  • Det er veldig krevende for fylkeskommunene å prioritere kostnader til innovative klimaprosjekter når de samtidig må kutte i budsjetter og skal levere tjenester til for eksempel skole og samferdsel.
  • Fylkeskommunene må derfor fullfinansieres for det viktige arbeidet de gjør for å bidra til omstilling.
  • Enova bør åpne sitt nye program også for hurtigbåter – eller ha et eget program med god støtte til dette.