| NHFs oppdaterte oversikt over norske hydrogenprosjekter ble presentert under Hydrogenkonferansen 6. juni.

Nye tall: - Solid utvikling i norsk hydrogennæring

Norsk Hydrogenforum har oppdatert oversikten over planlagte og igangsatte hydrogenprosjekter. –Tallene er veldig oppløftende og viser at hydrogennæringen vil bidra med betydelige utslippskutt og verdiskaping fremover, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

06 juni 2024

Totalt er det nå 212 planlagte og igangsatte prosjekter. Dette er en økning fra 179 ved tilsvarende undersøkelse i fjor.

Se den oppdaterte prosjektoversikten her.

Det er 75 prosjekter innen produksjon av fornybart og lavkarbon hydrogen, hvorav 14 er i drift, under bygging eller har nådd investeringsbeslutning. I tillegg blir det stadig flere prosjekter knyttet til utvikling, demonstrasjon og oppskalering av ny teknologi, samt bruk av hydrogen i utslippstunge sektorer som industri, skipsfart, tungtransport, bygg og anlegg og luftfart.

I 2025 er det planlagt produksjon av ca. 14.000 tonn hydrogen. Det tilsvarer det årlige energiforbruket til ca. 1.000 tunge lastebiler. Dersom alle prosjektene blir realisert, kan det bli produsert 1,3 millioner tonn hydrogen i 2030 og opp mot 4,8 millioner tonn i 2040.

- I den første fasen er det elektrolysebasert, fornybart hydrogen som bidrar med størst volum, 1,1 millioner tonn. Men mot 2040 vil lavkarbon hydrogen fra naturgass med CCS stå for hele 3,5 millioner tonn, tilsvarende 72 % av det totale volumet. Dette viser at hydrogen vil bidra til betydelige utslippskutt globalt og at Norge kan videreføre vår rolle som energinasjon og eksportør av både hydrogen og hydrogenteknologi, sier Telnes Wilhelmsen. 

Sammenlignet med tilsvarende kartlegging i 2023 viser oppdateringen imidlertid at flere av hydrogenprosjektene er skjøvet ut i tid. Av all produksjonskapasitet som er planlagt frem mot 2030, er det kun 1,5 % som per i dag har nådd investeringsbeslutning eller er kommet i gang med bygging eller drift av anlegget. 

- Dette betyr at Norge allerede har gått glipp av viktige utslippskutt og grønn næringsutvikling over hele landet, sier Telnes Wilhelmsen.

Viktige årsaker til dette er prisøkning, usikkerhet rundt markedsutviklingen og ikke minst utilstrekkelige rammebetingelser.

- Dessverre ser vi fremdeles at markedsutviklingen er usikker, og skal vi sikre at hydrogen realiserer sitt potensial for utslippskutt kreves det forutsigbar politikk og støtteordninger som er både treffsikre og langsiktige, sier Telnes Wilhelmsen.

- Tallene er veldig oppløftende. De viser at hydrogen vil bidra med betydelige utslippskutt og verdiskaping fremover.

Ingebjørg Telnes Wilhemsen