Solid løft for hydrogenstasjoner i Sverige og Tyskland

Med en kostnadsdekning på henholdsvis 100 prosent og 80 prosent, vil Sverige og Tyskland sette fart på utbyggingen av nye hydrogenstasjoner.

06 april 2022


Jan Carsten Gjerløw som leder det norske H2 Truck-prosjektet, er imponert over hydrogensatsingen i EU.

Flere land legger nå til rette for en kraftig utbygging av hydrogenstasjoner – og anskaffelse av hydrogenlastebiler. Sverige og Tyskland ligger aller fremst i løypa.

– Både Sverige og Tyskland har innført ordninger som norske myndigheter kan hente inspirasjon fra, mener Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn, som leder det norske prosjektet H2 Truck.

De ni mest sentrale transportaktørene i Norge er med i prosjektet sammen med aktører som skal produsere og distribuere hydrogen. Sammen har de en ambisjon om å få de første 100 hydrogenlastebilene på norske veier.

Sverige vil ha resultater

I Sverige vil Energimyndigheten bidra med 1,5 milliarder svenske kroner til aktører som går sammen om å bygge en regional infrastruktur med strategisk plasserte offentlige lade- og fyllestasjoner for elektrisitet og hydrogen. Støtten vil dekke 100 prosent av investeringskostnaden.

I tillegg til støtten fra Energimyndigheten er det allerede bevilget støtte til en rekke stasjoner i Sverige fra Naturvårdsverket.

Prosjektet Nordic Hydrogen Corridor – som H2 Truck samarbeider med – har fått EU-midler til å bygge åtte hydrogenstasjoner langs hovedveiene mot de nordiske hovedstedene.

Høye hydrogenambisjoner i Tyskland

Tyskland har allerede fått EU-notifisert en støtte på 80 prosent av merkostnaden ved kjøp av elektriske lastebiler og hydrogenlastebiler. Denne ordningen gir også 80 prosent støtte til investering i ladestasjoner og hydrogenstasjoner til bilene som får støtte. Ordningen er utlyst som en konkurranse, og gjelder ut 2024.

Tyskland har i dag et nettverk av 92 hydrogenstasjoner. Den statlig finansierte operatøren H2 Mobility har fått ansvaret for å få på plass et landsdekkende nettverk av stasjoner i Tyskland. H2 Mobility har nylig mottatt 110 millioner euro fra et fransk investeringsfond og private bedrifter til den neste fasen av utbyggingen. Målet er 300 stasjoner innen 2030, og en betydelig oppgradering av kapasiteten ved de eksisterende stasjonene.

– Dette er veien å gå! Aktørene er klare til å ta det neste steget, også i Norge. Med gode virkemidler og privat medvirkning kan omstillingen til utslippsfrie drivstoff skyte fart så vi når klimamålene, mener Jan Carsten Gjerløw.


– Norge kan benytte seg av handlingsrommet i statsstøtteregelverket i langt større grad enn det gjøres i dag, mener NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. Foto: Frédéric Boudin

Stort handlingsrom i Norge

Gjerløw får full støtte av NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. Hun viser også til at de nye retningslinjene fra EU åpner opp for investeringsstøtte på 100 prosent av merkostnadene mellom fossilt og fornybart.

– Norge bør benytte seg av handlingsrommet i statsstøtteregelverket i mye større grad enn det gjøres i dag. Hvis ikke vil norske bedrifter få dårligere konkurransevilkår enn virksomheter i våre naboland, sier hun.

Ifølge den tredje og siste rapporten fra FNs klimapanel, har vi kun tre år på oss hvis målet i Parisavtalen skal nås.

– Nå må alvoret synke inn. Det er på tide at vi tar i bruk alle de virkemidlene som vi kan, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.