Søker 73 mil kr til utslippsfrie hurtigbåter

Det er søkt om tre ganger så mye i støtte til hurtigbåtprosjekter som Miljødepartementet har til utdeling i 2019.

21 okt. 2019


Klima- og miljøminister Ola Elvestuen påpeker at regjeringen har satt av ytterligere 77 millioner i hurtigbåtmidler i 2020-budsjettet. Foto: Klima- og miljødepartementet/Twitter

– Vi står foran en nullutslippsrevolusjon på hurtigbåter. Interessen er stor for å være med på denne omstillingen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen som lover økt satsing på dette i 2020.

Men pengene vil sitte langt inne når 11 søkere – ni fylkeskommuner, en kommune og et kollektivselskap – skal kjemper om årets Klimasats-pott. Det er avsatt 24 millioner kroner i støtte til klimavennlige hurtigbåter i 2019.

Mange av de innkomne søknadene gjelder forprosjekter, planlegging og andre forberedelser til å anskaffe klimavennlige hurtigbåter. Miljødirektoratet starter søknadsbehandlingen umiddelbart og forventer tildeling i starten av desember.

Hvis disse løsningene lar seg realisere, vil det kutte betydelige utslipp av klimagasser i norske hurtigbåtsamband. Det er også et stort marked for hurtigbåter internasjonalt, og dette er interessant for norsk skipsbransje. Her går lavere utslipp og norsk næringsutvikling hånd i hånd.

Øker støtten i 2020

– Det er ingen tvil om at regjeringens grep med å sette av et øremerket tilskudd i revidert budsjett 2019 var viktig og riktig. Vi fortsetter satsingen i 2020-budsjettet, påpeker Elvestuen.

I forslag til statsbudsjett for 2020 har regjeringen satt av 77 millioner kroner til grønn skipsfart. Utlysning av disse hurtigbåtmidlene for 2020 forventes utlyst i begynnelsen av november 2019.

Disse har søkt i år

Ved søknadsfristen utløp 15. oktober, hadde Miljødirektoratet fått elleve søknader om Klimasats- støtte til klimavennlige hurtigbåter:

 • Rogaland fylkeskommune, Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift, 12 mil kr
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune, Batterielektrisk hurtigbåt: Langevåg-Ålesund, 12 mil kr
 • Finnmark fylkeskommune, Hydrogendrevet hurtigbåt, 12 mil kr
 • Nordland fylkeskommune, Elektrisk hurtigbåt Reinefjorden, 12 mil kr
 • Kvinnherad kommune, Forprosjekt utslippsfri hurtigbåt Rosendal-Bergen, 11,5 mil kr
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune, Nullutsleppshurtigbåt i Sogn og Fjordane, 5,5 mil kr
 • Ruter As, Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord, 3 mil kr
 • Møre og Romsdal fylkeskommune, Forprosjekt: Utslippsfritt hurtigbåtanbud, 2,2 mil kr
 • Trøndelag fylkeskommune, Anskaffelsesprosjekt - utslippsfri hurtigbåt, 2,1 mil kr
 • Telemark fylkeskommune, Forprosjekt ny hurtigbåt i Kragerø med nullutslepp, 0,6 mil kr
 • Hordaland fylkeskommune, Førebuing av elektrifisering bybåtsamband Bergen, 0,6 mil kr

– Løft fram hydrogenprosjektene

Et samlet søknadsbeløp på 73 millioner kroner innebærer at det er søkt om tre ganger så mye som Miljødepartementet har til utdeling til hurtigbåtprosjekter i 2019.

– Vi håper direktoratet velger å imøtekomme noen av søknadene fullt ut – og at de øvrige blir innlemmet i tildelingsrunden for 2020, sier generalsekretær Kristian. E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Han er også tydelig på at NHF gjerne ser at hydrogenprosjektene kan komme med allerede i år.

– Hydrogendrevne skip vil utløse et større nasjonalt næringspotensial og involvere flere norske arbeidsplasser enn en ren batterisatsing.

I klartekst betyr det at han håper på klarsignal for Finnmark fylkeskommunes søknad om hydrogendrevet hurtigbåt, samt Kvinnherad kommune søknad om et forprosjekt for utslippsfri hurtigbåt på strekningen Rosendal-Bergen.