Småkraftaktører utfordrer NHF

Strømmen av nye, enkeltstående hydrogeninitiativ rundt om i landet krever samhandling for å skape en sammenhengende infrastruktur. Hvem tar jobben?

22 aug. 2019


Frittstående hydrogenprosjekter kan inngå i oppstarten av en hydrogeninfrastruktur for bil og båt, mener Lars Petter Øye i Småkraftforeninga. Foto: Statkraft

– Det er vel naturlig at Norsk Hydrogenforum tar et initiativ her, mener Lars Petter Øye, småkraftgründer og styremedlem i Småkraftforeninga.

Grønt hydrogen vil bli et viktig drivstoff for busser, tungtransport og skipsfart, påpeker Øye. Flere steder er det planer om hydrogenproduksjonen knyttet opp mot lokale småkraftverk. Utstyr og teknologi for elektrolyse, komprimering, lagring og transport er samtidig i ferd med å bli hyllevare fra flere leverandører.

I starten av omstillingen til hydrogen vil utbyggingen av infrastruktur være en utfordring, mener Øye. Han etterlyser derfor et tettere samarbeid mellom de aktuelle hydrogenprosjektene, som en start på utbyggingen av en hydrogeninfrastruktur for bil og båt.

- Norsk Hydrogenforum stiller seg positiv til et samarbeid på dette området. Vi ser for oss i første omgang å tegne småkraft+hydrogen-kartet som viser alle relevante initiativ rundt om i landet, og hvordan dette dermed bidrar inn i det kommende stasjonsnettet. Dette kan bli et positivt innspill til arbeidet med nasjonal hydrogenstrategi, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.