Skuffende hydrogenkutt i revidert budsjett

Regjeringen vil kutte 25 millioner kroner i tiltak for å fremme markedsutvikling og etablering av infrastruktur for hydrogen, i forslaget til revidert statsbudsjett.

13 mai 2022


NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen oppfordrer regjeringen til snarest å hente frem igjen ledertrøyen for hydrogen. Foto Frédéric Boudin

Forslaget til revidert statsbudsjett matcher veldig dårlig med regjeringens egen tilleggsmelding til energimeldingen som nylig ble lagt frem. I den varslet regjeringen en offensiv satsing på hydrogen.

– Forslaget til revidert statsbudsjett oppleves derfor både overraskende og skuffende, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Hun påpeker at forslaget om å kutte i posten som skal fremme en raskere introduksjon av nullutslippsteknologi, er stikk i strid med det regjeringen tidligere har uttalt. Regjeringen har løftet frem hydrogen som et viktig satsingsområde, både for å bidra til at Norge når våre klimamål og for å etablere ny grønn industri med et betydelig verdiskapingspotensial regionalt og nasjonalt.

Norge i utakt med Europa

Regjeringen går her i motsatt retning av EU. I mars la EU-kommisjonen frem «REPowerEU» – et  akselrasjonsprogram for hydrogen, som firedoblet målet for hydrogenproduksjon. Her anerkjente også EU et enormt behov for import av både grønt og blått hydrogen som Norge kan levere. Den regulatoriske oppfølgning av REPowerEU kommer allerede 18. mai.

– EU er i høyeste grad på offensiven. Vi ser derfor med misunnelig blikk både til Tyskland og våre naboland, som alle har svært ambisiøse mål for hydrogensatsingen. I tråd med det bevilger de også store beløp for å delta i et helt nødvendig spleiselag med næringsaktørene, sier Wilhelmsen.

NHF har forståelse for at regjeringen står ovenfor krevende valg og prioriteringer. Men i lys av den tredje og siste klimarapporten fra EU, som sier at vi kun har drøye to år på oss for å snu den negative utslippstrenden, mener NHF at det er alvorlig at regjeringen foreslår å kutte i klimatiltak.


Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum får ingen jubelrop tilbake fra hydrogenbransjen, etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Likeglad holdning provoserer

I forslaget om å redusere i de bevilgede midlene til hydrogen, skriver regjeringen at «reduksjonen vil ikke i vesentlig grad gå utover aktiviteten i 2022.»

Påstanden skaper kraftige reaksjoner i hydrogenbransjen.

I fjor høst lyste Enova ut støtte til 15 forprosjekter innfor maritim sektor. Hele 29 søkere meldte seg. Fristen for å søke støtte til hovedprosjektene er nylig utløpt. NHF er kjent med at et betydelig antall av våre medlemmer også har rukket opp hånden her. Kriteriene for å søke gjennom dette programmet er strenge, noe som i praksis innebærer at dette er prosjekter som allerede er klare for igangsetting.

– I tillegg til maritime prosjekter, vil flere av våre medlemmer nå bygge hydrogenstasjoner til tungtransport. Kuttet på 25 millioner kroner vil forsinke etableringen av infrastruktur for hydrogen i Norge. Det er det ingen tvil om, fastslår NHFs generalsekretær.

Vi lever i en svært urolig tid, og Norge tjener milliarder av kroner på den geopolitiske ustabiliteten, påpeker hun:

– Nå må regjeringen se seg selv i speilet og hente frem igjen ledertrøyen for klima- og hydrogensatsingen. Det trenger Norge. Og det trenger Europa.