Foto: SkiGA| Illustrasjon av den grønne ammoniakkfabrikken som skal bygges i Vestland fylke.

Skipavika Green Ammonia og EnBW forsterker det norsk-tyske hydrogensamarbeidet

Tyske EnBW sikrer eksklusive rettigheter for kjøp av grønn ammoniakk fra Skipavika Green Ammonia (SkiGA).

05 sep. 2023

Dette kommer frem i en pressemelding 29. august. Planene ble også presentert i tilknytning til årets norsk-tyske energidialog i Oslo.

- Avtalen spiller en avgjørende rolle i å kommersialisere SkiGAs produksjon på 100.000 tonn grønn ammoniakk årlig

Skipavika Green Ammonia skal etablere produksjon av grønn ammoniakk i Gulen kommune på Vestlandet. Når anlegget står ferdig i 2026, vil det være et av Europas første storskalaanlegg. Prosjektet er utviklet av Fuella AS i samarbeid med Skipavika Næringspark. Fabrikken vil bli designet og bygget av Casale.

- Avtalen med EnBW sikrer utviklingen av anlegget. EnBW vil spille en avgjørende rolle i å kommersialisere SkiGAs produksjon på 100.000 tonn grønn ammoniakk årlig, og dermed gjøre utslippsfri ammoniakk viktig for et fremtidig karbonfritt energisystem, sier Cornel Russi, CEO i SkiGA.

Avtalen innebærer at EnBW kjøper 10 prosent av aksjene i SkiGA og sikrer eksklusiv og langsiktig rett i å kjøpe deler av SkiGAs ammoniakkproduksjon. EnBW vil dels bruke den grønne ammoniakken i egne anlegg, og dels tilby den til sine kunder, inkludert lokal og internasjonal næring.

- Denne avtalen vil ha betydelige effekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt

- Vi i EnBW vil være en langsiktig partner for Norges ambisjoner om å utvikle mer fornybar energi, både når det kommer til havvind, grønn ammoniakk og hydrogen. Derfor er vi en sterk støttespiller av det norsk-tyske samarbeidet om grønn energi og industri og ser frem til å utvikle dette videre. Denne avtalen vil ha betydelige effekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Peter Heydecker, Executive Director Trading i EnBW.