Skal rulle ut 100 hydrogenlastebiler

Prosjektet H2 Truck satser på å rulle ut minimum hundre hydrogenlastebiler på norske veier innen 2025.

24 mars 2021


Posten er en av flere aktører som vil ta i bruk hydrogenlastebiler for å kutte CO2-utslipp. Foto: Søren Nielsen, Posten

Det er et elitelag av norske industriaktører som nå går foran i en storsatsning for å få bukt med utslippene fra tunge kjøretøy, forteller daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS, som er prosjektansvarlig.

– Vi har samlet hele verdikjeden av transportbrukere, utbyggerne av stasjoner og produksjonsanlegg, og offentlige myndigheter til en felles innsats for å få dette til. Bærekraftig mobilitet, enten det gjelder mennesker, varer eller tjenester, ligger til grunn for utviklingen av all bærekraftig virksomhet, sier Gjerløw.

Omfatter hele verdikjeden

Prosjektets unike sammensetning, med sentrale aktører fra hele verdikjeden, skal sikre en robust utbygging.  Infrastrukturen skal komme på plass før kjøretøyene, og bygges ut i takt med behovet. Det vil også sikre raskere lønnsomhet.

Det er selskapene Everfuel og Hynion som skal stå for utbyggingen av fyllestasjonene.

Everfuel lanserte nylig sine ambisjoner for en første fase utbygging av 15 fyllestasjoner rettet mot tungtransport, busser og taxiselskaper.

– Vi har tett kontakt med både lastebilprodusentene og logistikkselskapene, og jeg tror dette kan være forløsende nyheter som vil gjøre alle aktørene trygge på at de kan satse på hydrogen i forvissning om at hele verdikjeden faller på plass, sier Helge Holen, leder av Everfuel Norway.

Hynion har allerede hydrogenstasjoner på plass.

– Disse kan sikre en tidlig uttesting av hydrogenlastebiler. Deretter starter vi bygging av nye stasjoner på de lokasjonene som brukerne etterspør, sier Ulf Hafseld, daglig leder av Hynion.

Daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS er prosjektansvarlig for H2 Truck. Foto: Kristin Svorte

Prisen på hydrogen skal ned

Blant transportbrukerne i prosjektet er DB Schenker, Posten og Bring, Rema og DnB.

DB Schenker har alt tatt betydelig miljøansvar ved å etablere Oslo City Hub for elektrifisering av varedistribusjon i Oslo. Nå ønsker de også å gå foran innen tungtransport.

– Vi har store ambisjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra vår virksomhet. Tungtransporten over lengere strekninger er den vanskeligste å gjøre noe med, og der vil hydrogen være en viktig løsning. Vi ser nå muligheten til å teste ut de første hydrogenlastebilene gjennom samarbeidet i H2 Truck, sier bærekraftsansvarlig Per Ove Svartangen.

– Vi vet at de første hydrogenlastebilene vil være kostbare, men forventer at prisen reduseres når produksjonsvolumene øker. Det er totalkostnaden som er viktig for oss. Hydrogen vil gradvis bli konkurransedyktig mot fossile løsninger, og vi ønsker å bidra til at det skjer så snart som mulig, sier han.

Kamp om plass i køen

Også Posten og Bring er tydelige i sine ambisjoner.

– Posten og Bring har allerede Norges største elbil-flåte, og har startet omstilling av de tyngre kjøretøyene. Vi ser på hydrogen som en viktig del av løsningen. Vi skal være vårt ansvar bevisst, gå foran og være den grønneste aktøren i bransjen, sier Hege Sagplass, seniorrådgiver Miljø og Bærekraft.

Ute i verden foregår det i dag en hard konkurranse om å få levert de første hydrogenlastebilene til sin region.

– Vi er i dag i dialog med flere produsenter, og målet er å få i land en avtale med to av disse. Sannsynligheten for å lykkes er stor når vi kan presentere en såpass stor og robust verdikjede. Vi satser nå først på å få lastebiler til Osloregionen, som anses som attraktiv hos produsentene. Norges renommé som elbil-land er også en positiv faktor, sier Jan Carsten Gjerløw.

Koblet mot Europa

H2 Truck har da også funnet støtte og forankring i regionale myndigheters bærekraftsarbeid.

– Osloregionen er et naturlig utgangspunkt for denne type prosjekt i Norge. Oslo kommune er pådriver med sitt prosjekt «Pilotby for utslippsfri tungtransport». Vi samarbeider nært med kommunen, som sammen med Viken fylkeskommune og bedrifter bidrar med finansiering til prosjektet. Vi kommer også til å utvide prosjektet til å innbefatte korridorer til flere norske regioner, sier Gjerløw.

H2Truck er også knyttet opp mot europeiske initiativ for grønn transport, som prosjektet STRING Hydrogen Corridor. Her er mandatet å legge til rette for bruk av hydrogenlastebiler mellom Oslo og Hamburg.

Prosjektleder Jon Eriksen hos Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er partner i H2 Truck, forteller at Norsk Hydrogenforum og Kunnskapsbyen også jobber tett med de nasjonale hydrogenorganisasjonene i Norden om etablering og utbredelse av hydrogeninfrastruktur for tyngre kjøretøyer. Dette arbeidet er samlet i prosjektet Next Wave, som er støtte av Nordic Innovation.

– Sammen med Norsk Hydrogenforum jobber vi også tett med de nasjonale hydrogenorganisasjonene i Norden om etablering og utbredelse av hydrogeninfrastruktur for tyngre kjøretøyer, forteller prosjektleder Jon Eriksen hos Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er partner i H2 Truck.

Må ha hydrogen for å nå klimamål

Ifølge tall fra Miljødirektoratet står transport for 31 prosent av Norges klimagassutslipp. I Oslo står veitrafikken for nær halvparten av klimagassutslippene, og tungtransport står for 23 prosent av disse. Veien mot lav- og nullutslipp er vanskeligere for tunge kjøretøy enn for personbiler.

– De tunge lastebilene er fortsatt de vanskeligste å få over på nullutslipp. Skal vi nå våre klimamål må omstillingen starte nå også i denne sektoren. Derfor er H2 Truck prosjektet viktig, og vi er veldig fornøyde med å ha fått med så mange tunge aktører i verdikjeden. Det er nettopp det som må til for å lykkes, sier Gjerløw.

Fakta om H2 Truck

Prosjektet har som mål å få de 100 første hydrogenlastebilene til Osloregionen, med tilhørende infrastruktur. Prosjektet startet i 2019, med sentrale bedrifter i hele verdikjeden som partnere og med følgende delmål:

 • Øke kompetansen i verdikjeden og mobilisere flere transportbrukere
 • Posisjonere Norge overfor lastebilprodusenter for å få tilgang i en tidlig fase
 • Arbeide for gode rammevilkår for utslippsfri tungtransport
 • Legge grunnlaget for utrulling av hydrogenlastebiler i stor skala i Norge
 • Koordinere med andre regioner i Norge og internasjonale prosjekter
 • Bidra til lokal og nasjonal verdiskaping

Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn AS er prosjektansvarlig.

Følgende bedrifter er partnere i prosjektet:

 • Statkraft
 • Everfuel Norway
 • Hynion
 • Ballard Power Systems Norway
 • Toyota Norge
 • DB Schenker
 • Partifrakt
 • Posten Norge
 • PostNord
 • Transport-Formidlingen
 • Coop Norge
 • Rema Distribusjon Norge
 • DNB
 • Ife / FME MoZEES
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • ZERO

Prosjektet er finansiert av partnerne, Viken fylkeskommune og Oslo kommune ved Klima- og energifondet.