Foto: Creative Commons Attribution 3.0 Germany https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en

Siva etablerer nye testmuligheter for hydrogen

Siva etablerer permanent nodestruktur under ordningen Norsk katapult. – Vi er glade for å ha fått gjennomslag for mer testinfrastruktur, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 

05 april 2024

I statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget 40 millioner kroner til testfasiliteter i distriktene, og i etterkant ble det igangsatt et pilotprosjekt med åtte noder knyttet til de fem katapultsentrene i Norge. Dette blir nå en permanent struktur. 
 
– At Siva nå etablerer en nodestruktur under ordningen Norsk katapult er positivt for den bærekraftige omstillingen norsk næringsliv må gjennom, og et viktig bidrag til å nå målene i Grønt industriløft, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding fra Siva. 
 
- Skal vi utvikle en helhetlig verdikjede for hydrogen, trenger vi mer kompetanse- og teknologiutvikling og testinfrastruktur for hydrogen. Sustainable Energy-katapulten på Stord har vært en stor suksess, men vi ser allerede at etterspørselen overgår tilbudet, og norske hydrogenselskaper har blitt nødt til å reise til utlandet for å teste sine løsninger. Det er derfor svært kjærkomment at kapasiteten utvides, slik vi har foreslått i flere sammenhenger, senest i høringssvaret til kompetansereformutvalget. Samtidig er det behov for ytterligere infrastruktur, for eksempel til testing av brenselceller, flytende hydrogen og luftfart, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 
 
– Vårt mål er å bygge en relevant, fremtidsrettet og nasjonal testinfrastruktur. Pilotprosjektet viser at nodene bidrar positivt til dette. Derfor etablerer vi nå en permanent struktur med mål om 5-10 noder i 2024. Sammen med katapultsentrene skal de gi bedrifter i hele landet et enda bedre, lettere tilgjengelig, mer samlet og koordinert tilbud av utstyr, teknologi og kompetanse, sier direktør for Industriutvikling i Siva, Gaute Moldestad i pressemeldingen. 
– Katapultnoden skal representere et industrimiljø fra sin region, og gjennom dette partnerskapet utvikle og tilgjengeliggjøre utstyr, teknologi og kompetanse på et høyt nivå, som supplerer katapultsenteret, sier Moldestad.  
 
Katapultnodene skal være tilknyttet ett av de fem katapultsentrene, og bidra til å utvikle testkapasiteter og tjenestetilbud.  
  
Les NHFs høringssvar om kompetansereformutvalget og virkemidler for innfasing av null- og lavutslippsfly.  
 
Testfasiliteter i distriktene ble utlyst nasjonalt 1. mars 2024, med søknadsfrist onsdag 15. mai 2024. Informasjon om utlysningen ligger på www.siva.no. Siva holder søkeseminar fredag 19. april. Snarvei til utlysning av testfasiliteter i distriktene

"Sustainable Energy-katapulten på Stord har vært en stor suksess, men vi ser allerede at etterspørselen overgår tilbudet, og norske hydrogenselskaper har blitt nødt til å reise til utlandet for å teste sine løsninger. Det er derfor svært kjærkomment at kapasiteten utvides, slik vi har foreslått i flere sammenhenger. Samtidig er det behov for ytterligere infrastruktur."

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen