Sikter mot hydrogen-hurtigbåt på Oslofjorden i 2022

Buskerud, Akershus og Oslo har gått sammen om å se på mulighetene for utslippsfrie båtruter i Oslofjorden. Utredningen har vurdert de tekniske og økonomiske mulighetene for å få realisert hurtigbåter uten utslipp. Studien har også vurdert samfunnsnytten og angir når utslippsfrie hurtigbåter kan være på plass. Hydrogendrift kommer best ut i en samlet vurdering.

22 aug. 2017

Rapporten om utslippsfrie båtruter i Oslofjorden ble overlevert til Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og Anette Solli, fylkesordfører i Akershus på en pressekonferanse 22. august.
Rapporten om utslippsfrie båtruter i Oslofjorden ble overlevert til Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og Anette Solli, fylkesordfører i Akershus på en pressekonferanse 22. august. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Mulighetsstudiet vurderer løsninger for nullutslippsteknologi for båtene mellom Aker Brygge - Vollen og Slemmestad og mellom Nesodden og Lysaker. Batteri- og hydrogenteknologi har ulike fordeler og ulemper. Bruk av slik teknologi kan bli en realitet i 2022, og vil gi viktige miljøgevinster. For passasjerene vil dette ikke skape store endringer, annet enn bedre og mer stillegående båter. Reduksjonen i CO2 utslipp ved å gjøre de to sambandene utslippsfrie tilsvarer CO2 reduksjonen ved å gjøre 54 busser utslippsfrie.

Utviklingsmuligheter innen miljøvennlig teknologi

Norge ligger fremst i løypa internasjonalt med miljøvennlige ferjer, og utvikling av utslippsfrie hurtiggående båter er teknologisk innovativt og gir muligheter til å posisjonere seg i et marked med stort potensial.

-Vi er internasjonalt ledende innen el og hydrogen, og vi ønsker også å være det på bruken av slik teknologi i tyngre kjøretøy og i båttransport. Det er veldig bra vi nå har fått en rapport om mulighetene for utslippsfrie båtruter.  Jeg vil nå studere rapporten nærmere, og ser fram til få en politisk sak til behandling som også går gjennom høringssvarene, sier Anette Solli.

-Det er spennende å se hvilke muligheter vi har for klimavennlig transport også på fjorden, sier Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. Båt utgjør en mindre andel av kollektivreisene, men har høyt energiforbruk og høye lokale og globale utslipp per passasjerkilometer. Oslo arbeider for tiden med å legge til rette for en overgang til utslippsfrie båtsamband, og da i første rekke ved elektrisk drift av øybåtene og Nesoddensambandet.

-Ved å samarbeide i Oslofjordaksen kan vi få til mer enn vi klarer alene, understreker Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud. - Vi har en sterk maritim historie å bygge på i regionen, og utslippsfri transport på sjøen tar utviklingen inn i framtiden. 

Konklusjoner fra rapporten

  • En utslippsfri hurtigbåt vil kunne være klar og i drift i løpet av 2022, den kan realiseres med dagens teknologi/komponenter.
  • Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpasning til dagens ruter, og kommer best ut i en samlet vurdering med de vektene av ulike faktorer som er benyttet.
  • Nyskapende tekniske løsninger vil føre til at dette vil kunne bli et foregangsprosjekt innen batteri- og hydrogendrift.
  • Pilotprosjektet vil være klimaeffektivt med betydelig reduksjon i utslipp.
  • En nullutslipps hurtigbåt vil være en stillegående, miljøvennlig og hurtig forbindelse på de aktuelle sambandene.

- Her har det blitt jobbet grundig og godt med vurdering av mange krevende hensyn, og vi er glade for å se at hydrogendrift blir trukket fram som mest fleksibelt og best i den samlede vurderingen, da realisering av dette vil kunne komme tilgode mange gode løsninger med felles infrastruktur med veitransporten, sier Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum i en kommentar.

Prosjektet er utført av HR Prosjekt på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommue og Oslo kommune.

Les mer på Akershus fylkeskommunes nettside her. http://www.akershus.no/nyheter/?article_id=205409 

Rapporten kan lastes ned her: