Setter opp deltidsstudier i hydrogenteknologi

Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr kurstilbud for ledere og ansatte i privat og offentlig sektor som ønsker å øke sin hydrogenkompetanse.

11 mars 2021

Kurspakken består av tre kurs. Hvert av kursene gir 5 studiepoeng, og gjennomføres som deltidsstudium i løpet av et kvartal. Studietilbudet er satt sammen av fleksible, moduler som er tilpasset deltidsstudenter i full jobb.

Førsteamanuensis Velaug Myrseth Oltedal (t.v.) ved Institutt for maskin- og marinfag hos Høgskulen på Vestlandet, er primus motor for etableringen av de nye deltidsstudiene i hydrogenteknologi.

Dette er kurspakkene:

  • Innføring i hydrogen – fra 13. april til 8. juni (settes også opp til høsten).

Passer for deg som ikke har teknisk bakgrunn, men som ønsker generell kunnskap om hydrogenteknologi.

  • Hydrogenteknologi I – fra 14. april til 9. juni (settes også opp til høsten).

Passer for deg med teknisk eller realfaglig bakgrunn, som jobber i en virksomhet som er involvert i hydrogenteknologi. Kurset tar for seg hydrogenets egenskaper, hvordan det produseres, lagres og brukes. Emnet gir også en innføring i hydrogensikkerhet og regelverk knyttet til bruk av hydrogen.

Denne modulen er utviklet med støtte fra Kompetanse Norge, og tilbys derfor gratis våren 2021. Kurset som settes opp høsten vil ha ordinær studieavgift, kr. 3000s.

  • Hydrogenteknologi II – oppstart til høsten.

Dette kurset bygger på Hydrogenteknologi I, og tar for seg ulike hydrogenbærere, transport av hydrogen og mer inngående om bruk av hydrogen i brenselceller, både mot landbasert og maritim sektor.

Gjennomføring: Alle kursene avvikles som nettstudier.

Søknadsfrist: 21. mars (for vårsemesteret)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse fra minst fem års arbeidserfaring.

Studieavgift: Kr. 3000 per kurs.