Ser stort hydrogenpotensial i småkraft

Hydrogen Solutions AS (HYDS) og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) inngår hydrogensamarbeid med Småkraft AS, som er Europas største småkraftaktør.

06 mai 2022

Terje Vedeleri Småkraft, Thor Henrik W. Hagen i HYDS og John Martin Mjånes i SKL har tro på lokalprodusert hydrogen. Foto: HYDS

HYDS har utviklet løsninger for lokalprodusert grønt hydrogen, med skalerbare anlegg – fra noen hundre kW til flere titalls MW. Samarbeidsavtalen åpner nye markedsmuligheter over store deler av landet.

Småkraft og SKL har en stor portefølje av mindre og mellomstore småkraftverk. Avtalen sikrer tilgang til kraft fra over 200 småkraftanlegg i Norge og Sverige.

– I tillegg til å utnytte eksisterende småkraftproduksjon, åpner samarbeidet også for realisering av småkraftprosjekter som har ligget «på vent» med manglende nettilknytning, sier Terje Vedeler, adm. direktør i Småkraft.   

HYDS har allerede to anlegg under realisering på Stord og i Egersund. Partnerne ser nå på flere felles prosjekter.


Tveitaskaret kraftverk er at av mange idylliske småkraftverk i distrikts-Norge. Foto: Småkraft

Har tro på kortreist hydrogen

– Samarbeidet med Småkraft passer svært godt inn i vår satsing på skalerbar, lokalprodusert grønt hydrogen, sier Thor Henrik W. Hagen, adm. direktør i HYDS.

Hagen ser dessuten driftsmodellene som SKL og Småkraft har for overvåkning og drift av småkraftanlegg, også er overførbare mot hydrogen. 

For SKL er det nye samarbeidet en bekreftelse på energikonsernets ønske om å satse på hydrogen.

– Vi har stor tro på kortreist lokalprodusert hydrogen, og med Småkraft med på laget kan vi nå etablere hydrogenproduksjon over hele landet, sier adm. direktør John Martin Mjånes i SKL.

Enormt småkraftpotensial

Småkraftforeninga har beregnet potensialet for ny småkraft til hele 17,7 TWh fram mot 2030. Det er konklusjonen i en ny rapport signert av Øystein Grundt, tidligere seksjonsleder for småkraftseksjonen i NVE og Rein Husebø, som er administrerende direktør i Forte Vannkraft.

Skal vi nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, må Norge raskt øke produksjonen av fornybar energi. Tilgjengelighet av elektrisk kraft må sikres ved utbygging av vannkraft, en ambisiøs satsing på havvind og vi trenger også mer vindkraft på land.

– Det er ikke veldig lenge til 2030 og det er derfor helt avgjørende at Norge nå sikrer økt utnyttelse av den vannkraften vi har, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF.

Hun påker at dette gjelder både utvidelse av eksisterende anlegg og – ikke minst – utbygging av alle småkraftverkene.

– Småkraftverk og hydrogenproduksjon spiller veldig godt på lag. Det der derfor gledelig å se at småkraftprodusenter og hydrogenselskapene nå finner sammen, slik som HYDS, SKL og Småkraft AS har gjort her, sier hun.