Scale-up er det nye buzzordet for hydrogen

Økt satsing på storskala hydrogen som energibærer var det store gjennomgangstemaet under årets internasjonale hydrogenmesse i Hannover.

09 april 2019

"Team Norway" samlet på Hannovermessen, med representanter fra (fra v.) NEL Hydrogen (med lilla slips), HYON, Greenstat, Uno-X, Norsk Hydrogenforum, Hexagon (med grønne slips) og Hystorsys. Foto: Tobiaz Renz Fair.

Hannover Messe er verdens største industrimesse. «Hydrogen + Fuel Cells EUROPE» som er en del av denne messen, er en sentral møteplass for hydrogenindustrien – i år med flere deltakere enn noen sinne.

Se Hannover-foredraget til Dr. Hans Jörg Fell, CTO HydrogenPro. Deretter førlger Bjørn Simonsen, VP Market Development & PR Nel Hydrogen (fra 4.22 min).

En rekke norske aktører, med Nel og Hexagon i spissen, var også på plass på den norske hovedstanden. I tillegg hadde Innovasjon Norge og Det tysk-norske handelskammer en fellesstand der også hydrogenaktørene UMOE, HydrogenPro og Norsk Hydrogenforum var med.

Nel-sjef Jon André Løkke ønsket velkommen til den norske standen. Foto: Jon Eriksen, Hystorsys

Industri og transport

Rent bransjemessig virker det nå være bruk av hydrogen i industrien, jernbane og Power-to-Gas, innblanding av hydrogen i gassnettet eller "to-X" - innblanding i energisystemet, som er aller mest i støtet, forteller generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum.

– Men tungtransport, varebiler, jernbane og maritimt seiler også opp, førstnevnte ikke minst i Tyskland der bilindustrien nå et opptatt av å ta igjen forspranget som Nikola og Hyundai har skaffet seg, sier Vik.

Han synes det er ekstra gledelig at norske virksomheter også er så godt synlige i hydrogenlandskapet. Med sine sterke industriaktører mener han Norge nå er i ferd med å komme tilbake i det gode selskap – som en av de ledende nasjonene som preger utviklingen.

Det tyske selskapet e.GO MOOVE GmbH viste fram denne hybride batteri-hydrogen-prototypen. Foto: Jon Eriksen, Hystorsys

Lagring av sol- og vindenergi

En stadig større anvendelse av ustabil sol- og vindenergi øker behovet for energilagring. Batterier er velegnet til kortidslagring av mindre energimengder, men når det kommer til de virkelig store kraftlagrene er det bare hydrogen som monner.

Produsentene av fornybar energi er da også i ferd med å få øynene opp for hydrogen. Sol- og vindkraftprodusentene er opptatt av hvordan de kan lagre og sende den energien de produserer.

Busselskapene og lastebilnæringen – som nå har kastet sine øyne på hydrogen som framtidens drivstoff – vil også ha behov for å bygge en infrastruktur med egnede fyllestasjoner.

Green Executive Officer Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen kjørte hydrogenbil til Hannover, sammen med generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum. Det ble fyllestopp i Sandvika, Kolding (Danmark), Flensburg og ikke minst siste stopp på den helt nye hydrogenstasjonen utenfor messeområdet i Hannover. Tysklands over 60 hydrogenstasjoner bygges totalt integrert i det eksisterende stasjonsnettet, som eksempelet på bildet her. Foto: Kristian Vik