Samling rundt verdensberømt hydrogenbåt

Hydrogenbåten Energy Observer har lagt til i Bodø, som fredag 30 august også er vertsby for et stort fagseminar om hydrogen.

30 aug. 2019

Lørdag får publikum mulighet til et besøk om bord i framtidsbåten Energy Observer i Bodø havn. Foto: Steffen Møller-Holst

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har samlet noen av landets fremste eksperter på hydrogen for å vise hvordan hydrogen kan bli en nøkkelfaktor for en ren, trygg og rimelig energiframtid i Norge.

Fra NHF deltok styreleder Steffen Møller-Holst med et foredrag om hydrogens sentrale rolle i fremtidens energisystem. Han ga en innføring i hvordan hydrogen – produsert fra fossile og fornybare energikilder – kan supplere elektrisitet og bidra til verdiskaping og utslippsreduksjoner.

Møller-Holst illustrerte dette ved hjelp av konkrete, regionale eksempler fra Glomfjord, Innhavet, Myken og Smolten.

Steffen-Møller Holst tok for seg hydrogenets sentrale rolle i fremtidens energisystem under konferansen i tilknytning til Energi Observers anløp i Bodø.

Hydrogendrift i ekstreme farvann

– Hydrogendrift i arktiske farvann er et svært viktig steg for å vise at denne form for null-utslippsteknologi vil bidra til at selv cruiseskip i fremtiden kan trafikkere sårbare områder med minimal negativ miljøpåvirkning, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.

Hydrogenbåten Energy Observer som er på jordomseiling, kom via Tromsø til Bodø etter sitt tokt i de arktiske farvannene rundt Svalbard. Bodø er Energy Observers andre besøk til fastlands-Norge.

– Turen går nå til Ålesund, der det også vil arrangeres et hydrogenseminar mandag 9. september, forteller Steffen Møller-Holst.

Energy Observer kommer direkte til Bodø etter sitt arktiske tokt til Svalbard. Foto: Amélie Conty, Energy Observer

Unik kombinasjon av lavutslippsteknologi

Lørdag 31. august inviteres lokalbefolkningen Bodø havn omvisning ombord i båten som seiler verden rundt for å demonstrere mulighetene som ligger i rene energikilder.

Fartøyet som er støttet av Toyota, har elektrisk fremdrift ved hjelp av fornybare energikilder og et hydrogenproduksjonssystem. Det Solcellepaneler dekker det meste av farkosten. Vindturbiner og dragekraft bidrar også til fremdriften.

– Toyota har i lang tid vært en pioner på lavutslippsteknologi. Vi forsker på, utvikler og investerer i hele spekteret av miljøteknologi, ettersom ingen enkeltteknologi kan løse alle utfordringene alene, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge, som påpeker at hydrogen vil spille en viktig rolle.