SINTEFs Steffen Møller-Holst (t.v.) skal koordinere det europeiske H2Accelerate Trucks-prosjektet. Her er han sammen med Anders Ødegård i SINTEF, ASKO Midt-Norges sjef, Jørn Arvid Endresen og kjøretøyansvarlig Roger Sæther, foran en av ASKOS hydrogenlastebiler.

SINTEF koordinerer utrulling av 150 hydrogendrevne lastebiler

SINTEF skal koordinere Europas største demonstrasjonsprosjekt for hydrogenlastebiler.

14 mars 2023

Støtter av EU, skal de første av hele 150 hydrogendrevne lastebiler innta europeiske veier allerede i 2024. Lastebilene som skal utplasseres i den første fasen, er trekkvogner med opptil 44 tonns lastekapasitet og rekkevidde på 600 til 1000 km.

Denne milepælen for klimaomstillingen av Europas tungtransport, er blitt mulig gjennom et samarbeid mellom lastebil- og drivstoffprodusenter og forskningsinstitutter.

Prosjektet H2Accelerate Trucks involverer de største lastebilprodusentene i verden – Daimler Truck, Volvo Group og Iveco. Sammen med energiselskapene Shell, Everfuel og TotalEnergies, konsulentselskapet Element Energy og forskningsinstituttene SINTEF og VTT, har konsortiet fått tildelt EU-støtte på 30 millioner euro fra Clean Hydrogen Partnership.

I tillegg til å få 150 utslippsfrie lastebiler drevet av brenselsceller ut på veiene, vil åtte hydrogenstasjoner langs strekningene som lastebilene skal betjene, bli finansiert av Connecting Europe Facility.


Konsortiet som skal få 150 nullutslippslastebiler ut på europeiske veier i de neste årene, består av Daimler Truck, Volvo Group, Iveco, Shell, Everfuel, Totalenergies, Element Energy, VTT og SINTEF. Her er representanter fra konsortiet samlet under et prosjektmøte i Brussel 1. mars 2023.

Viktig satsing på veien mot nullutslipp

Industrien ønsket SINTEF som koordinator for H2Accelerate Trucks. Prosjektet som representerer et sentralt ledd i utrullingen av den europeiske hydrogenstrategien, bygger på SINTEFs målrettede forskning og innovasjon på området gjennom de siste tre 10-årene. SINTEF har til sammen vært koordinator for, eller partner i, om lag 35 EU-prosjekter som har gått hele veien fra material- og konseptutvikling, til den oppskaleringen og markedsimplementering som nå er underveis.

H2Accelerate Trucks skal legge grunnlaget for oppskalering av produksjonskapasiteten til tusenvis av lastebiler per år.

– Dette prosjektet gir anledning for å samkjøre teknologiutviklingen til disse toppmoderne lastebilene og utbygging av infrastrukturen for dermed å innfri klimaambisjonene til utallige europeiske virksomheter som ønsker å frakte varene sine uten utslipp. Den betydelige skalaen gjør H2Accelerate Trucks til en game changer. Slike prosjekter er avgjørende for å nå nullutslipp tidsnok, sier Steffen Møller-Holst , markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF.

– H2Accelerate Trucks er en avgjørende game changer for å nå nullutslipp tidsnok

Han skal koordinere prosjektet. Møller-Holst som har forsket på temaet siden 1990, tror prosjektet kan gi svært viktig læring for oppskalering av bærekraftige energiløsninger i Norge, hvor han opplever stor interesse.

– Dette blir også et viktig prosjekt for danske Everfuel, som har etablert et kontor i Norge. Med deres ambisjoner om å levere hydrogen til lastebiler i Norge, håper jeg at vi nå kan få på plass en god, samkjørt støtteordning for innkjøp av hydrogenlastebiler og utbygging av hydrogenstasjoner for veitransport også i Norge. Enovas støtte til utbygging av maritime hydrogen-huber vil her kunne fungere som mal, sier Anders Ødegård, senior prosjektleder i SINTEF.

ASKO tidlig ute

En forløper for H2Accelerate Trucks har funnet sted i Midt-Norge, hvor logistikkselskapet ASKO over en årrekke har jobbet aktivt for å redusere utslippet av klimagasser.

ASKO har en ambisjon om nullutslipp i transport av varer allerede i 2026, og er et av mange norske selskaper som er avhengig av et gjennombrudd for nullutslippstransport dersom de skal innfri egne klimamål. Som et ledd i arbeidet, har ASKO Midt-Norge som første aktør i Norden tatt i bruk hydrogendrevne lastebiler knyttet til regionlageret i Trondheim.

– SINTEF har helt siden starten i 2015 bidratt til at dette lot seg realisere. Det er gledelig at SINTEF nå tar på seg ledertrøyen når det gjelder introduksjon av hydrogenlastebiler i Europa. Vi i ASKO ser dette som et viktig steg for å sikre tilgang til hydrogenlastebiler i tiden som kommer, til en kostnad som gjør storskala utrulling mulig også i Norge, sier direktør for ASKO Midt-Norge, Jørn Endresen.

– Det er nødvendig å omstille til mer miljøvennlige løsninger i transportsektoren, og det må gjøres så kostnadseffektivt som mulig. Hydrogendrevne lastebiler vil utvilsomt spille en viktig rolle i denne omstillingen. H2Accelerate Trucks befester SINTEFs posisjon som et av Europas ledende kunnskapsmiljøer innen nullutslippsteknologi. Jeg er glad for at vi er førstevalget til å ta del i denne oppskaleringen sammen med globalt ledende aktører, sier Kyrre Sundseth, forskningsleder i avdeling bærekraftig energiteknologi i SINTEF.

SINTEFs Steffen Møller-Holst (t.v.) skal koordinere det europeiske H2Accelerate Trucks-prosjektet. Her er han sammen med Anders Ødegård i SINTEF, ASKO Midt-Norges sjef, Jørn Arvid Endresen og kjøretøyansvarlig Roger Sæther, foran en av ASKOS hydrogenlastebiler.

 


Volvo er en av partnerne i H2Accelerate Trucks. Foto: Volvo Truck Corporation