Foto: Ihne Pedersen| Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er ikke imponert av revidert nasjonalbudsjett.

Skuffer både på klima og grønn verdiskaping i revidert

Regjeringen har tidligere sagt at klima skal danne en ramme for all politikk. Det er det lite spor av i revidert nasjonalbudsjett.

11 mai 2023

- Årets reviderte budsjett er totalt blottet for klimaambisjoner, og vi ser heller ingen nye signaler fra regjeringen om hvordan de raskt vil legge til rette for grønn verdiskaping i Norge, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum (NHF).

Stortingets anmodningsvedtak om infrastruktur ikke fulgt opp

Dagen før publisering av revidert nasjonalbudsjett annonserte regjeringen at de vil innføre krav om nullutslipp for ferjer så fort som mulig og hurtigbåter fra 1. januar 2025. 

På bakgrunn av dette forslaget, var det knyttet spenning til hvordan regjeringen ville følge opp dette, og samtidig svare ut anmodningsvedtaket fra behandlingen av tilleggsmeldingen. Der bad Stortinget regjeringen om å “utrede hvordan markedet eventuelt i samspill med statlige myndigheter raskt kan utvikle et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen for landtransport, sjøtransport og industrielle formål og komme tilbake til dette i revidert statsbudsjett for 2023.” Dette har regjeringen unnlatt å gjøre.

- Skal vi kunne levere på nullutslipp må vi også ha infrastruktur og bunkringsløsninger på plass 

- Nullutslipp på ferger og hurtigbåter var en gledelig nyhet. Men disse trenger infrastruktur, og da er det veldig merkelig at regjeringen ikke følger opp anmodningsvedtaket i revidert budsjett. Dette henger overhodet ikke på greip. Skal vi kunne levere på nullutslipp slik regjeringen ønsker, må vi også ha infrastruktur og bunkringsløsninger på plass. Ved å ikke følge opp her, svikter regjeringen både Stortinget og markedet, sier Wilhelmsen.

Differansekontrakter må annonseres nå

Stortinget har i statsbudsjettet bedt regjeringen om å komme med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023. 

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

- Det er avgjørende at regjeringen raskt annonserer at de vil innføre en ordning for differansekontrakter

- Dessverre ser vi ikke spor av dette i revidert budsjett. Dersom vi skal ha en sjanse til å nå 2030-målene, er det avgjørende at regjeringen raskt annonserer at de vil innføre en ordning for differansekontrakter og hvilken innretning ordningen skal ha. Det burde vært satt av midler til dette viktige arbeidet i revidert, sier Wilhelmsen.

Kostnadsgapet mellom fornybar energi og fossilt er stort. Investeringsstøtten dekker ikke merkostnadene og den prisveksten og inflasjonen vi nå er vitne til. NHF mener derfor at differansekontrakter er helt avgjørende for å redusere risikoen for at aktører som velger nullutslipp ikke kommer tapende ut i konkurranse mot aktører som benytter fossile drivstoff eller innsatsfaktorer. 

- Den grønne industriutviklingen må akselereres! Nå er det på tide at regjeringen flytter benet fra bremsepedalen, uttaler en kamplysten generalsekretær.