Regjeringens innspillsmøte for helhetlig nasjonal hydrogenstrategi

I dag kjører OED og KLD innspillsmøte for Regjeringens pågående arbeid med en helhetlig nasjonal hydrogenstrategi. Du kan følge møtet på Regjeringens Nett-TV.

11 feb. 2019

Hele 49 bedrifter og organisasjoner vil bidra med sine innspill - du kan følge innspillsmøtet på Nett-TV ved å følge denne linken, eller klikke på skjermbildet under.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjon-til-innspillsmote--helhetlig-hydrogenstrategi/id2624196/ 

.

Nett-tv Innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi

Se sendingen her

Se sendingen her