Foto: Marika Nilsen| Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen hadde lite positivt å melde om fra Vandrehallen under presentasjonen av statsbudsjettet.

Regjeringen dropper hydrogensatsing: - Et stort tilbakeslag for det grønne skiftet

De viktige differansekontraktene for hydrogen ligger dessverre ikke inne i statsbudsjettet for 2024. – Det er oppsiktsvekkende at regjeringen svikter på dette avgjørende punktet som Stortinget har bedt om. Regjeringen overlater nå norsk hydrogensatsing til EU, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

06 okt. 2023

Differansekontrakter er en ordning der staten dekker prisforskjellen mellom fossil energi og hydrogen i en overgangsfase, slik at klimavennlig hydrogen blir konkurransedyktig. Norsk Hydrogenforum og en samlet bransje har pekt på differansekontrakter som det mest treffsikre virkemiddelet.  

Stortinget anmodet i behandlingen av Statsbudsjettet 2023 regjeringen om å komme med en plan om å innføre et system for differansekontrakter for hydrogen i løpet av 2023. – Dette leverer ikke regjeringen på, sier Telnes Wilhelmsen. 

- Bedriftene får ikke forutsigbarhet til å ta investeringsbeslutning.

– Hvis vi ikke innfører det virkemidlet som selv regjeringens egen utredning har påpekt er det mest treffsikre, får ikke bedriftene den forutsigbarheten de trenger for å ta investeringsbeslutning. Da når vi hverken klimamålene eller regjeringens ambisjoner i grønt industriløft, sier Telnes Wilhelmsen. 

Regjeringen ber i stedet norske selskaper om å konkurrere om midlene i den europeiske hydrogenbanken.  

- Regjeringen lemper ansvaret for hydrogensatsingen over på EU.

– Regjeringen lemper ansvaret for hydrogensatsingen over på EU. Den europeiske hydrogenbanken vil ikke alene bidra til at vi får en storstilt hydrogensatsing i Norge. Selv om det er 800 millioner euro i potten, skal det fordeles på veldig mange land. Vi kan ikke forvente at en stor del av midlene vil komme norske prosjekter til gode. Vi kan ikke overlate den norske hydrogensatsingen til EU, regjeringen må ta ansvaret for den selv, sier Telnes Wilhelmsen. 

Norge har over 100 års erfaring som energinasjon og et formidabelt utgangspunkt få andre land har til å lede an i den voksende hydrogenindustrien. Hydrogenbedriftene forventer selv en omsetning på 83 milliarder kroner når vi bikker 2030. 

- Regjeringen mangler handlekraft og langsiktighet.

– Tidligere har staten vært avgjørende for oppbygging av vannkraft, olje og gass. Hydrogen kan bli det neste kapittelet i historien om Norge som energinasjon, men regjeringen mangler handlekraft og langsiktighet. Vi forventer at et samlet Storting finner plass til differansekontrakter i statsbudsjettet for 2024, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.