Foto: Gassco| Potensiell hydrogenmengde fra prosjektene og potensialet for andre hydrogenproduksjonmengder som kan transporteres.

Rapport: Teknisk mulig å etablere hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland

- Det er teknisk mulig å etablere en hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland, gitt at de riktige forutsetningene er på plass, sier olje- og energiminister Terje Aasland med henvisning til den ferske mulighetsstudien utarbeidet av Gassco og Deutsche Energie-Agentur (Dena).

24 nov. 2023

Odd Even Jakobsen, Gassco. Foto: Tor Kristian Haldorsen

Det var norske og tyske myndigheter som bestilte en mulighetsstudie i fjor, og nå er rapporten skrevet av Gassco og det tyske energibyrået Dena klar. 

Gassco og Dena presenterer rapporten på NHFs medlemsmøte 30. november 2023 hos Equinor.

– En milepæl er nådd. Rapporten som publiseres i dag viser at det er teknisk mulig å etablere en hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland, gitt at de riktige forutsetningene er på plass. Jeg vil takke Gassco og DENA for å ha ledet studien på en utmerket måte, og ser fram til å følge det videre arbeidet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding

Mulighetsstudien skulle analysere i hvilken grad en hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland er mulig, nærmere bestemt fra mulige hydrogenprodusenter i Norge til forbrukere i Tyskland. Oppstart er planlagt i 2030.

Viktige suksessfaktorer knyttes til markedets modenhet, betalingsviljen, regulatorisk rammeverk og teknologikvalifisering. 

Les mulighetsstudien her. 

– En milepæl er nådd. Rapporten som publiseres i dag viser at det er teknisk mulig å etablere en hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland. 

Olje- og energiminister Terje Aasland