Prototech-kontrakt for energilagring på månen

ESA planlegger en ubemannet landing på Månens bakside i 2026. Prototech, sammen med Airbus og Air Liquide skal løse energiutfordringene i prosjektet.

29 nov. 2019


ESA planlegger en ubemannet månelanding med Heracles på i 2026. Prototech sitter på den ledende energiløsningen for prosjektet. Illustrasjon: ESA/ATG Medialab

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA ønsker å få utviklet teknologi for å overleve gjennom lange, kalde perioder. Batterier er for tunge og radioaktive energikilder er heller ikke ønsket.

– Energilagringssystemer med elektrolysør og brenselceller ble derfor valgt av ESA som den mest lovende teknologien, forklarer administrerende direktør Bernt Skeie i Prototech.

Prototech har fått i oppdrag å utvikle denne løsningen, i tilknytning til månelandingsfartøyet HERACLES som skal ha med seg et ubemannet kjøretøy til månen. ESA-avtale omfatter også underleveranser fra Air Liquide Advanced Technologies og Airbus Defense and Space.

– Vi er stolte av å være en del av HERACLES Moon-oppdraget. Vi er overbevist om at Prototech har den teknologiske kunnskapen som skal til for å lykkes. Sammen med Airbus og Air Liquide skal vi sørge for strøm og varme i lange og kalde månenetter, sier Skeie.


Bernt Skeie foran Orion-kapselen som skal benyttes til å frakte mennesker, utstyr og forsyninger til og fra romstasjonen rundt månen – the Lunar Gateway. Foto: Prototech

Sirkulær energiproduksjon

Prototech-leveransen omfatter en brenselcelle i et lukket system. En elektrolysør produserer hydrogen og oksygen fra vann ved hjelp av solenergi. I løpet av månenatten produserer brenselcellen elektrisitet, vann og varme. Vannet gjenbrukes når denne syklusen gjentas.

– Det er fortsatt en lang vei å gå. Vi er avhengig av å få finansieringen på plass i årene fremover. Men å vinne denne kontrakten er helt klart et solid skritt på veien mot at nettopp vår energiløsning blir brukt, sier Skeie.

Kontrakt verdt fire millioner

Prototechs ESA-avtale omfatter også underleveranser fra Air Liquide Advanced Technologies og Airbus Defense and Space. Kontrakten har en total ramme på omlag seks millioner kroner, der Prototechs andel utgjør om lag fire millioner.

– Beløpet er relativt lite, men vi har også et prosjekt med en ramme på 30 millioner kroner for å utvikle lignende teknologi for telekom-satellitter som er finansiert av ESA og støttet av Norsk Romsenter. Det er helt avgjørende for at vi skal klare å gjennomføre HERACLES Moon-oppdraget, sier han.


En solenergidrevet elektrolysør produserer hydrogen og oksygen fra vann. Brenselcellen genererer elektrisk kraft, vann og varme om natten. Illustrasjon: Prototech