Produksjon av grønn ammoniakk i Berlevåg

Innen 2025 vil Varanger kraft forsyne skipsfarten med karbonfri energi. Grønn ammoniakk skal lages med kraft fra på Raggovidda vindkraftverk.

15 okt. 2020


Varanger kraft vil starte produksjon av grønn ammoniakk i Berlevåg.

Produksjonen av grønn ammoniakk vil delvis skje i Berlevåg kommune i Troms og Finnmark fylke, der Varanger kraft allerede driver en vindpark på 50 MW og har planer om ytterligere utvidelse i to steg til rundt 200 MW i løpet av de neste årene.

Varanger kraft har gått sammen med ledende norske industriaktører pm å planlegge den første komplette og kommersielt levedyktige verdikjeden for grønn ammoniakk. Ammoniakkproduksjon fra småskala-anlegg, basert på vindkraft, vil være kostbart i starten – og vil være avhengig av gode offentlige rammebetingelser for å la seg realisere.

– Det planlagte produksjonsanlegget i Berlevåg viser de store mulighetene som den pågående overgangen til karbonfrie drivstoff gir til å utvikle ny industri og sysselsetting i Nord-Norge, sier Terje Skansen, administrerende direktør i Varanger kraft.

Industrikonstellasjonen som bak planene har utspring i ZEEDS-initiativet (Zero Emission Energy Distribution at Sea), som er finansiert av Nordic Innovation. Gruppen består av sterke norske aktører som Aker Solutions, Grieg, Kværner og Wärtsilä, sammen med energiselskaper som Varanger kraft, Statkraft og Store Norske.. Statnett vil være en tilknyttet partner.


Raggovidda vindkraftverk.

Et tverrpolitisk lokalstyre i Longyearbyen, Svalbard – bestående av Ap, Høyre og FrP – har den siste uken signalisert et ønske om et tettere samarbeid med Varanger kraft og ZEEDS-partnerne for å finne en karbonfri energiløsning for øysamfunnet. 

– Partnerskap med store norske aktører som representerer hele verdikjeden, slik denne konstellasjonen gjør, er absolutt nødvendig for at den grønne energiovergangen skal bli en suksess, og for å og at vi skal finne en fremtidsrettet grønn løsning for skipsfarten og for energispørsmålet på Svalbard, sier stortingsrepresentant og medlem av Energi- og miljøkomiteen, Liv Kari Eskeland (H).