Presser ned hydrogenprisen

Nel har åpnet verdens største fullautomatiserte elektrolysørfabrikk, på Herøya. Automatiseringen og teknologiutviklingen ved den nye fabrikken vil gjøre hydrogen mye mer konkurransedyktig på pris.

21 april 2022


Nels konsernsjef Jon André Løkke håper å få med seg olje- og energiministeren Terje Aasland på en kraftfull hydrogensatsing i Norge. Foto: Russell Morgan, Nel

– Kapasiteten på denne produksjonslinjen alene, er fem ganger større enn det verden hadde i 2019, forteller Nels konsernsjef Jon André Løkke

Det nye anlegget på Herøya har i dag en produksjonskapasitet på 500 MW. Nel har bygget anlegget til nærmere 400 millioner kroner uten offentlig støtte.

Kan firedoble kapasiteten

I dag jobber 30 ansatte som på fabrikken i de tidligere REC-lokalene. Men det er forhåpentlig bare starten.

– Vi kan firedoble produksjonskapasiteten – til 2 GW, med 300 arbeidsplasser. Men det krever ytterligere investeringer. Da trenger vi støtte fra myndighetene, sa Jon André Løkke, under åpningen av anlegget.


Herøya-anlegget har en kapasitet som er fem ganger større enn hele verden hadde i 2019. Jon André Løkke sikter nå mot en kjempeutvidelse – fire ganger større enn dagens anlegg. Foto: Russell Morgan, Nel

Det var en tydelig lissepasning til olje- og energiministeren Terje Aasland, som stod for den formelle åpningen. Olje- og energiministeren bekreftet i sin åpningstale for at han hadde notert seg konsernsjefens ønske og behov for støtte fra myndighetene.

– Vi får jobbe videre med virkemidler og støtte, sier Terje Aasland.

Gode signaler må følges opp med handling

Norsk Hydrogenforum håper statsrådens signaler betyr at departementet vil bidra til at virkemiddelapparatet kommer på banen, slik at anlegget kan bygges ytterligere ut.

– Virkemiddelapparatet må nå kjenne sine besøkelsestid. Dersom grønt hydrogen skal bli konkurransedyktig med fossilt innen 2025, haster det å komme i gang med storskala produksjon, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

NHF erfarer at det er flere prosjekter som ikke får støtte til oppskalering fordi Enova har definert vannelektrolyse som «kjent teknologi» – og følgelig ikke kvalifiserer til støtte.

– Dersom man ser på den høye graden av innovasjon som både Nel og andre hydrogenselskaper legger for dagen, dreier det seg om betydelige kostnadsreduksjoner og ytelsesforbedringer, noe som i aller høyeste grad er innovativt, mener Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.