Posisjonerer seg for hydrogenoppdrag

I løpet av den neste femårsperioden har Slåttland Group som mål at fornybar energi skal utgjøre minst halvparten av bedriftens oppdrag. Hydrogeninstallasjoner blir viktig.

07 sep. 2020


Rørsveiser Ole Johan Nyengen utfører ekstremt presisjonsarbeid. Han har bare en halv millimeters slingringmonn fra ende til ende på hele denne rørinstallasjonen. – Imponerende, mener NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (t.v.), her sammen med HMS- og kvalitetssjef Marthe Christine Haneborg og bedriftens grunnlegger og eier, Sigurd Slåttland.

– Hydrogen seiler opp til å bli det neste, store industrieventyret Norge, mener styreleder Sigurd A. Slåttland, hos Slåttland Group i Rakkestad – nyinnmeldt medlem i NHF.

Da han startet selskapet for 32 år siden, var virksomheten basert på levering av energimoduler for baklemsløftere til lastebiler. Bedriften hadde i all hovedsak innrettet seg mot hydraulikkindustrien – inntil den fikk en heftig seilas på olje- og gassbølgen.

– Vi startet med tre mann. Nå har vi 65 årsverk i Norge og 12 i Vietnam, forteller Sigurd Slåttland.

Bedriften har skapt sin egen verdikjede for engineering, fra strektegning til ferdig produkt – selvfølgelig ved hjelp av en høy grad av digitalisering.

Selskapet eier også spinnoff-bedriften X-Noise, som har spesialisert seg på innovative løsninger for reduksjon av støy.

Utvider kundegrunnlaget

Med forventning om færre oppdrag innen olje og gass, må utstyrsleverandørene se seg om etter andre markeder. Slåttland har – i tillegg til store oppdrag for olje- og gassinstallasjoner – levert en rekke installasjoner til maritim sektor og bygget flere aquakulturanlegg. Også anlegg for karbonfangst ser ut til å bli etterspurt.


Styreleder Sigurd Slåttland er overbevist om at hydrogen er fremtidens energibærer.

– Produksjon og bygging av anlegg for karbonfangst er et av våre viktigste satsingsområder. Sammen med Kanfa Group har vi bygget og levert pilotanlegget til Klemetsrud, som ble en suksess. Her fikk vi også utnyttet den spesialkompetansen vi har i olje- og gassmarkedet, sier Slåttland.

Han tror Carbon Capture and Storage (CCS) kan bli stort for den norske leverandørindustrien, forutsatt at bedriftene kommer tidlig inn i markedet. Offshore vind vil også kreve tilsvarende kompetanse.

Hydrogen det neste store

Når vi nevner hydrogen, blir Sigurd Slåttland enda mer engasjert. For da handler ikke bare om engineeringoppdrag, men om å redde verden og skape en utslippsfri framtid.

– Hydrogen er fremtidens energibærer, fastslår styrelederen.

Han har levert verdens dyreste varmtvannsbereder til 30 millioner kroner, til Johan Sverdrup. Og han har hatt en rekke spennende utviklingsoppdrag for de største leverandørene til Equinor. Men det er likevel hydrogen som får fram det virkelig store engasjementet.

Sigurd Slåttland ser enorme muligheter for hydrogen. Han er overbevist om at hydrogen vil utløse en ny bølge av teknologiutvikling i Norge.

– Med energi fra hydrogen er vi er i stand til å løfte oss til Månen. Da er det vel eller ingen grenser for hva vi kan få til her på Jorden?


Marthe Christine Haneborg og Sigurd Slåttland er opptatt av å levere kvalitet. Slagordet "Pent å se på – god å ta på" er da også et godt tegn på sveisearbeid av høy kvalitet. 

Må utnytte eksisterende kompetanse

Norge har en enorm underskog av leverandørbedrifter som kan støtte opp under hydrogenutviklingen, påpeker Slåttland.

– For oss handler dette også om å sikre spesialiserte arbeidsplasser. Vi er opptatt av at vi fortsatt skal kunne bruke den kompetansen vi har, selv om markedet endres.

Han viser fram to enorme moduler som er under bygging i den store verkstedhallen. Presisjonskravene som stilles til leveransen er svært strenge. Så her kommer hydrogenbransjen til dekket bord, mener han.

Næringen vil nyte godt av en leverandørindustri allerede har tilpasset seg de høye kvalitetskravene som stilles i Nordsjøen, påpeker Slåttland. At prosessmoduler for hydrogen vil stille minst like høye produksjonskrav, er en utfordring han gjerne går løs på.

– Det er viktig at vi klarer å beholde og utvikle dette nye, norske industrieventyret. Slåttland har den kompetansen som trengs for å være med å gjøre vår del av jobben for å løfte fra hydrogen som den nye grønne næringen i Norge, sier han.

Da bedriften så seg om etter hva som kan gi tilsvarende oppdrag som i Nordsjøen, var det nemlig innlysende at hydrogen som energibærer ble valgt som satsingsområde – ikke minst med tanke på hva som skjer i Europa og resten av verden.

– For oss handler det også om at vi vil sikre spesialiserte arbeidsplasser og at vi fortsatt skal kunne bruke den kompetansen vi har, selv om markedet endres, sier Sigurd Slåttland.