Planlegger storstilt produksjon av flytende hydrogen i Kvinnherad

Sunnhordland Kraftlag (SKL), Kvinnherad kommune og Gasnor signerte forrige fredag en samarbeidsavtale om å vurdere mulighetene for å starte storskala hydrogenproduksjon med flytendegjøringsanlegg i Kvinnherad i Sunnhordland.

21 jan. 2019

Målet er å få til konkurransedyktig storproduksjon av flytende hydrogen fra vannkraft med en installert effekt på 30–60 MW og en produksjon på 10–20 tonn hydrogen per døgn. Da vil man kunne forsyne et kommende norsk marked for grønn hydrogen til ferger, hurtigbåter, sjøtransport og landtransport, heter det i en pressemelding fra Kvinnherad kommune.

– Vi må se på hvordan vi kan få på plass nødvendige rammevilkår, og slik finne ut om dette er noe som er mulig å få til, kommenterte SKL-direktør John Martin Mjånes ved undertegning av avtalen. 

Kunngjøringen av samarbeidet kom som en del av et miniseminar  om hydrogenproduksjon på Folgefonnsenteret i Rosendal, der tilhørerne blant annet fikk med seg en presentasjon av kommunens hydrogenprosjekt. Kvinnherad kommune har sammen med Greensight fra Bergen og en rekke andre bedrifter  laget et mulighetsstudie som er finansiert av Hordaland fylkeskommune.

SIGNERTE
Signerte avtale: F.v. Eilef Stange (adm. dir. Gasnor), John Martin Mjånes (adm. dir. SKL) og ordfører Peder Sjo Slettebø i Kvinnherad kommune. Lengst til høyre står for prosjektleder for hydrogen i Kvinnherad kommune, Harald Maaland. Foto: Avisa Sunnhordland

Rapporten som ble presentert på fredag, belyser blant annet hurtigbåtruta mellom Rosendal og Bergen som svært aktuell, i tillegg til ferger, sjø- og landtransport. Samtidig arbeider nabokommunen Odda med etablering av en hydrogenbilflåte i/rundt Odda og Tyssedal, hvor Tizir jobber med storstilte planer for utslippskutt gjennom bruk av hydrogen til sitt industrianlegg for ilimenittproduksjon.

– I dag er det blitt sagt mye om potensialet for hydrogenproduksjon, og at kommunen vil satse på dette. Da er det hyggelig å å kunne fortelle at Gasnor har tatt grep og går sammen med SKL og Kvinnherad kommune for å utrede mulighetene for storskala produksjon av flytande hydrogen i Matre, kunngjorde prosjektleder Harald Maaland i Kvinnherad kommune. Det er en stor jobb som må gjøres, men den er overkommelig, fortsatte han. 

Samarbeidsavtalen handler blant annet om å undersøke hva som må til for å produsere 10–20 tonn flytende hydrogen per døgn. Forprosjektet skal se etter løsninger når det gjelder rammevilkår, finansiering og eigerskap, forbruk og kunder. 

– Både forbruk og produksjon av hydrogen må opp, men nå virker det som både politikere og aktører begynner å bli klare, sa avdelingsleder for forretningsutvikling i SKL, Kjetil Harestad.

Gasnor viser interesse for hydrogen
Gasnor er et betydelig underbruk innen Shells virksomhet i Norge og en stor leverandør med milliardomsening for levering av LNG til maritim og industri, fra sine anlegg i Øygarden og på Karmøy. I tillegg leverer Gasnor biogass til busser, men fortalte at de nå også jobber med storstilte planer for å tilby hydrogendistribusjon. 

Ordfører Peder Sjo Slettebø i Kvinnherad likte at det nå er fart i hydrogenprosjektet:

–  Jeg er veldig glad for å ønske Gasnor velkommen og jeg ser fram til samarbeidet. Og tusen takk til prosjektleder Maaland for godt arbeid!

Kan bli hydrogenleverandør i Rogaland
Rett etter nyttår i år signerte Statens Vegvesen og Norled kontrakt om utviklingen av en ferge som skal gå på flytende hydrogen på Hjelmeland-sambandet i Rogaland. Under signeringen sa styreleder i Norled Ingvald Løyning at de ønsker å "vekke industrien" til å etablere produksjon av flytende hydrogen også i Norge.

Utfordringen ligger i å komme opp i tilstrekkelig volum for etablering av anlegg og produksjon i Norge, men Norsk Hydrogenforum ser det som svært positivt at drifstoffutfordringen for det nye fergeprosjektet ser ut til å rykke nærmere, og kunne løses innen rimelig tid. Dette avhenger av at det nå følger en etterspørselsvekst gjennom nye skipsprosjekter og evt andre avtagere for hydrogen som kan komme i kjølvannet av Kvinnherad-prosjektet.

– Når man ser hydrogenfergeprosjektet til Statens Vegvesen og denne statsingen i Kvinnherad i sammenheng, så er det god grunn til å være optimistisk for fremtiden for hydrogen i norsk maritim sektor. Det har vært en del bekymring for at fergen i Rogaland kunne ende opp som et isolert prosjekt for flytende hydrogen som er avhengig av import av potensielt fossilbasert hydrogen fra kontinentet. Men dersom markedet kan øke raskt for storskala fornybar produksjon av flytende hydrogen i Norge, så ligger mulighetene vidåpne for en rekke nye prosjekter i nær fremtid, sier generalsekretær i NHF Kristian E. Vik.

Kilde: https://www.kvinnheringen.no/hydrogen/nyhende/kvinnherad-kommune/samarbeider-om-a-undersokja-sjansane-for-a-starta-hydrogenproduksjon-i-matre/s/5-27-117943 (bak betalingsmur)