Pilot-E-støtte til tre hydrogenprosjekter

Salg av varme og oksygen skal bli lønnsomme sidestrømmer til GreenH sin hydrogenproduksjon. Innovasjon Norge støtter opp om utviklingen av dette kinderegget.

04 feb. 2022

– Det første anlegget vårt – på Langstranda i Bodø – vil gi en dagsproduksjon på fem til ti tonn hydrogen, sier daglig leder Morten Solberg Watle i GreenH.

– Å utnytte lokal produksjon på denne måte vil gi oss en kostnadsfordel, forteller daglig leder Morten Solberg Watle i GreenH.

Tre maritime hydrogenprosjekter  – GreenH, Heidelberg og Viridis – er tildelt til sammen 28,2 millioner kroner i støtten gjennom Pilot-E, i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

GreenH har fått 5,9 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å finne frem til og utnytte lokasjoner som er særlig godt egnet til etablering av sidestrømmer fra produksjonen, og dermed bedre økonomien i fremstillingen av hydrogen.

SINTEF og Norconsult bistår med forsknings og utviklingsarbeidet og GreenH har samarbeidet med Linde om utviklingen av selve anlegget. Grieg Edge (en av eierne til GreenH) er også en sentral samarbeidspartner i prosjektet.

Kunder på alle kanter

– Vi har jobbet med dette konseptet i snart to år, så det er veldig modent. Vi regner med å starte byggingen av det første anlegget vårt – på Langstranda i Bodø – ganske snart. Det vil gi en dagsproduksjon på fem til ti tonn hydrogen, sier Watle.

Pilot-E satsingen er viktig i videreutviklingen av dette anlegget, forteller han.

– Bodø er et perfekt hydrogenknutepunkt. Det er unikt å ha så mange ulike forbrukere i umiddelbar nærhet av hydrogenproduksjonen. Med hydrogenferjer over Vestfjorden kan omstillingen til hydrogen innen landtransport komme tidligere enn mange tror, sier Watle.

Konseptmal som kan kopieres

GreenH sitt anlegg ligger rett inntil fjernvarmenettet, kort vei til havna, industriområdene og en rekke transportselskaper.

– Alt dette er innenfor en kilometers radius av anlegget vårt, påpeker Watle.

I fremtiden håper han flyplassen og Nordlandsbanen også kan bli spennende samarbeidspartnere.

I hydrogenproduksjonen lages det 8 kg oksygen per kg hydrogen. Oksygenet er en attraktiv vare for fiskeoppdrettere. For GreenH er det viktig å finne fram de beste konseptene som kan gjøre transporten av oksygen både enkelt og billig.

– Vi ønsker å lage et velfungerende konsept som kan kopieres og benyttes andre steder. Det ligger en stor gevinst i å kutte transport og selge restprodukter som varme, sier Watle

Standardiserte løsninger og ammoniakkfraktskip

8,5 millioner kroner er tildelt Heidelberg med partnere, fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring. Dette skal gjøres i et stort konsortium teknologiselskaper og et bredt spekter med vareeiere som skal ta i bruk og skalere utslippsfrie løsninger. Heidelbergcement har samlet et solid lag der en rekke sentraløe NHF-medlemmer er med: Statkraft, SINTEF, Greenstat, Everfuel, Green H, Norwegian Hydrogen, DNV, Umoe, Hexagon Purus og Zeg Power.

Viridis med prosjektpartnere tildeles totalt 13,8 millioner kroner, hvorav 7 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge, til utvikling, bygging og sjøsetting av det første ammoniakkfraktskip i en mindre flåte. Skipet skal benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og ta i bruk en innovativ løsning for bruk av ammoniakk, samt drivstoffeffektivt skipsdesign.