Foto: Mona Johanne Samdahl/Onrail

Partnerskap for hydrogen på Raumabanen

Norwegian Hydrogen og togselskapet Onrail har gått sammen som partnere i prosjektet «Hydrogen på Raumabanen», med finansiell støtte fra fylkeskommunen.

19 des. 2022

Gjennom Møre og Romsdal Fylkeskommune sitt program Skaparkraft har Norwegian Hydrogen AS og Onrail har fått tilskudd på 450 000 NOK til å gjennomføre en mulighetsstudie, som en del av prosjektet.

Mulighetsstudien skal gjennomføres i første halvdel av 2023, og tilskuddet på 450 000 kroner vil dekke halvparten av kostnadene. Samarbeid og dialog med ulike teknologileverandører vil være sentralt i gjennomføringen av prosjektet.

Vil realisere nullutslippsløsning

I dag er Raumabanen en av få jernbanestrekninger i Norge som ikke er elektrifisert. Formålet med studien er å undersøke hvordan man kan realisere en nullutslippsløsning på godstoget på Raumabanen ved hjelp av hydrogen som drivstoff.

Resultatet av prosjektet vil gi et beslutningsgrunnlag for videre utvikling og realisering av bruken av hydrogen som utslippsfri energibærer på Raumabanen. Målet for Onrail er å tilby utslippsfri godstransport til sine kunder.

– Onrail kjører sine tog med elektriske lokomotiver, med unntak for Raumabanen som ikke er elektrifisert. Derfor utreder Onrail hvordan blant annet hydrogen kan bli løsningen i fremtiden. Det finnes ikke hydrogengodstog i Europa i dag, noe som gjør utfordringen ekstra spennende. I Norge må også jernbaneregelverket moderniseres for at togselskaper som Onrail kan prøve ut nye typer energibærere, sier Henning Aandal, CEO i Onrail.

NHF har, med god hjelp av medlemmene, presset på for å få hydrogentog til Norge, både i møter med Samferselsdepartementet og Jernbanedirektoratet – og i god dialog med flere av partiene på Stortinget. Det pågår nå en konseptvalgutredning som inkluderer hydrogen.Rauma-ordfører Yvonne Wold og prosjektleder Andreas Wenaas Østigård hos Norwegian Hydrogen ved godsterminalen på Åndalsnes i Rauma. Foto: Norwegian Hydrogen

Produksjon av grønt hydrogen

Norwegian Hydrogen ønsker på sikt å produsere grønt hydrogen i Rauma. Da kan det bli aktuelt å frakte hydrogenet fra Rauma og videre sørover på godstoget. Nullutslipp i hele verdikjeden er viktig for selskapet, som satser på å bygge ut en komplett infrastruktur for utslippsfritt grønt hydrogen i Norden. Norwegian Hydrogen vil med dette prosjektet kunne starte utviklingen av et kundegrunnlag for hydrogen i Rauma.

– Rauma har lenge vært interessant for Norwegian Hydrogen. Kombinasjonen av tilgjengelig kraft, at det er endestasjon for Raumabanen og et viktig knutepunkt for transport, gjør det aktuelt å etablere produksjon av grønt hydrogen her, sier Andreas Wenaas Østigård, leder for prosjektet hos Norwegian Hydrogen.

Setter fart på utviklingen

Støtten fra fylkeskommunen vil bidra til en raskere utvikling av de riktige løsningene. Støtten fra Skaperkraft vil gi et høyere tempo i satsingen på hydrogen på Raumabanen, ved å dele risiko på kostnadene forbundet med å utvikle både løsninger og markedet for hydrogen, påpeker Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

 – Norsk jernbanenett mangler veldig lite på å være full-elektrifisert, og nå må både myndigheter og oss private aktører samarbeide for å få alt over på nullutslipp ved hjelp av grønt hydrogen. Da tenker vi at det er naturlig å starte med den vakreste strekningen av dem alle, nemlig Raumabanen", sier Berge.

Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune, ser også positivt på tildelingen:

– Jeg er glad for at fylkeskommunen ser hvor viktig det er å finne nullutslippsløsninger for Raumabanen, og synes det er spennende når godsoperatør og hydrogenbransje får utrede mulighetene for grønn hydrogendrift, sier hun.


Det finnes ikke hydrogengodstog i Europa i dag. Henning Aandal, CEO i godsselskapet Onrail, håper å realisere dette i Norge, sammen med Norwegian Hydrogen. Foto: Espen Braata/Moderne Transport