Partnerskap for grønt hydrogen og ammoniakk

Statkraft, Yara og Aker Horizons har inngått et partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge. Herøya er første prosjekt.

19 feb. 2021

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether og konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen. Foto: Ole Walter Jacobsen/Yara

Herøya-prosjektet kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie, og samtidig bidra til å utvikle ny industri, fremskynde grønn omstilling, skape nye arbeidsplasser og et konkurransefortrinn for Norge i den raskt voksende hydrogenøkonomien, skriver de tre partnerne i en pressemelding.

Målet er å både fjerne et av de største CO2-utslippene nasjonalt fra ammoniakkproduksjon på Herøya og produsere utslippsfritt drivstoff til skipsfarten, karbonfri gjødsel til landbruket og bidra til å fjerne CO2 i andre energi-intensive næringer.

– Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

De tre selskapene tar med seg viktig spisskompetanse inn i samarbeidet:

– Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og produksjon av fornybart hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med våre strategiske ambisjoner. Dette prosjektet legger til rette for ny industriutvikling. Norges rike fornybare energiressurser er et av våre viktigste konkurransefortrinn, sier konsernsjef i Statkraft Christian Rynning Tønnesen.

Overgang til fornybar energi på Herøya kan bli et fyrtårnprosjekt som kan bidra til omstillingen av norsk leverandørindustri for å skape fremtidens arbeidsplasser, påpeker konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen.

– Aker har vært en pådriver for kunnskapsbasert industriutvikling i 180 år og vil tilføre samarbeidet bred erfaring innenfor systemintegrasjon, teknologi og gjennomføringskraft for å bygge og drifte prosjektet mest mulig effektivt, sier Eriksen.