Oslo får 100 hydrogentaxier

Toyota Norge har inngått en avtale med Everfuel og Norgestaxi om å få 100 Toyota Mirai til Oslo-regionen innen utgangen av 2022.

19 mai 2021


Taxinæringen i Oslo-regionen vil få 100 Toyota Mirai gjennom Norgestaxis avtale med Everfuel og innkjøpssamarbeid med Toyota Norge. Foto: Toyota Norge

Cabonline som er morselskapet til Norgestaxi, har inngått en avtale med Everfuel om å utvikle markedet for hydrogenkjøretøy i taxinæringen i Norden. Innkjøpssamarbeidet med Toyota Norge er et ledd i dette arbeidet. Ambisjon er å rulle ut flere hundre hydrogentaxier i Norden de neste årene.

– Samarbeidet mellom Cabonline, Toyota og Everfuel er et godt eksempel på hvordan man kobler sammen hele verdikjeden fra sikker produksjon, distribusjon og fylling av hydrogen med bilprodusenter og sluttbrukere for å kommersialisere grønt hydrogen og av-karbonisere transportsektoren, sier Jacob Krogsgaard, CEO og grunnlegger av Everfuel.

Flere store byer vil følge etter

Samarbeidet innebærer å tilby løyvehavere incentiver fra Cabonline, samtidig som Everfuel vil tilby deltakende løyvehaverne prisrabatter for bruk av Everfuels fyllestasjoner.

Målet er å ha de første 100 Toyota Mirai på veien i Oslo innen utgangen av 2022. Toyota vil fortsette utrullingen i Norge sammen med Everfuel og Cabonline og anvende den samme samarbeidsmodellen i de større byene i Norden. Gjennom samarbeidsavtalen med Toyota Norge vil løyvehavere for får tilbud om den helt nye Toyota Mirai, først i Oslo-regionen, og deretter i de større byene der det etableres fyllestasjoner.

– Vår klare ambisjon er å levere de første 100 bilene til taxinæringen i Oslo innen utgangen av 2022, innenfor rammen av dette samarbeidet. For Toyota er dette en del av en internasjonal strategi for å bygge hydrogenmarkedet, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

Høyere driftstid med hydrogen

Hydrogendrift er attraktivt for taxinæringen fordi det gir høyere effektiv driftstid og dermed bedre inntjening for løyvehaverne. Samtidig kan hydrogendrift redusere ladekøen i de store byene og ytterligere forsterke driftstidsfordelen for løyvehaverne.

– Hydrogendrevne taxier har alle fordelene ved å være nullutslipp samtidig som drivstofftanken fylles på tre minutter. Dette er vist med stor suksess i Paris, og jeg har tro på at vi gjennom dette samarbeidet skal gjøre hydrogenteknologien tilgjengelig og konkurransedyktig., sier Dag Kibsgaard-Petersen, konsernsjef i Cabonline Group og adm.dir. i Norgestaxi.

Han viser til at Oslo kommune ønsker at 20 prosent av om lag 2500 taxier i Oslo skal gå på hydrogen.

– Det skal vi klare om Enova kan bidra ved å gi nødvendig støtte til de taxieierne som går foran i dette, lover Kibsgaard-Petersen.

Ladetrøbbel i storbyene

Ladekapasitet forventes å bli en alvorlig flaskehals for elbiler om man ikke lykkes med å byggen balanse mellom el og hydrogen.

Bare i Oslo anslår Cabonline at man ville trenge opp til 10 store ladeterminaler for å betjene taxinæringen om alle skal over til å drives bare på batteri. Dette har Oslo kommune verken konkrete planer om eller tomter til.

Oslo kommune har lagt til grunn at minst 20 prosent av Oslos taxier skal gå på hydrogen, når det innføres krav om nullutslipp i hele indre by. Samarbeidet mellom Cabonline, Toyota og Everfuel vil bidra til å realisere denne ambisjonen.