Optimisme for brenselcelle-aggregater

Optimisme for brenselcelle-aggregater

Backupløsninger basert på hydrogen og brenselceller er konkurransedyktig med dieselaggregater og batteribanker.

01 nov. 2018

Det er den korte oppsummeringen av budskapet fra konferansen «2018 FCBUP –  Fuel Cell and Backup Power» som ble arrangert av Norsk Hydrogenforum, Ballard, AGA, Eltek og Relacom, i Nobels Fredssenter, 25. oktober.

Konferansen viste at brenselceller er hensiktsmessige, fremtidsrettede, regningssvarende og sikre backup-løsninger – i tillegg til å være utslippsfrie.

Stabile reservestrømanlegg

Statssekretær Tommy SkjervoldKonferansedeltakerne fikk demonstrert hvordan hydrogenbasert reservestrøm kan hjelpe operatørene av kritisk infrastruktur å sikre driftsstabiliteten i sine nettverk.

Torben Truelsen fortalt om Motorolas positive erfaringer – gjennom 10 år – med brenselceller i «SINE netværket» som er det danske nødnettet. Ole Håvemoen orienterte om Telenor Mobils foreløpige erfaringer etter å ha analysert brenselceller og potensielle applikasjoner. Andre Moen delte erfaringene fra Telias demosite i Tønsberg.

Generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum, konkluderte med at teknologien er blitt moden og har kommet opp på et så høyt og driftssikkert nivå, at den trygt kan rulles ut på bred kommersiell basis.

– Brenselceller kan nå erstatte diesel i de aller fleste stasjonære installasjoner, fastslo han.

Opptatt av sikker infrastruktur  

Rolf Roland i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Kristian Vik i NHF.Tommy Skjervold som er statssekretær for samferdselsminister Jon Georg Dale, understreket at det er stort behov for robuste kraftreservesystemer.

– Backupløsninger i kritisk infrastruktur står høyt på den politiske dagsordenen, fortalte Skjervold.

Jesper Themsen fra Ballard, som er en av verdens ledende utviklere av brenselceller, bekreftet at teknologien allerede er svært godt utprøvd. Over 20.000 gaffeltrucker drives med brenselceller.

Han poengterte at brenselcelleanlegg også viser seg å være konkurransedyktig med annen teknologi – der det er krav om en driftstid over seks timer. For applikasjoner der lang backuptid er kritisk, vil dagens brenselcelleteknologi være en fleksibel, driftssikker og bærekraftig løsning – også for fremtiden, poengterte han.