Ola Elvestuen ny klima- og miljøminister - overtar ledelsen av Enova

I ekstraordinært statsråd i dag 17. januar ble Venstre innlemmet i regjeringssamarbeidet, og nyutnevnt klima- og miljøminister Ola Elvestuen får med seg eierskapet for Enova over i sitt departement. Dette er en svært positiv utvikling for hydrogenarbeidet da Ola Elvestuen i mange år aktivt har støttet en sterk norsk hydrogensatsing.

17 jan. 2018

Venstre har støttet hydrogenarbeidet i Norge i mange år. Det har vært kjent noen uker at Venstre har vært klare for inntreden i regjeringen, og Norsk Hydrogenforum er svært fornøyde og gratulerer Ola Elvestuen og Venstre med overtakelsen av ansvaret for Enova gjennom regjeringsforhandlingene. Eierskapet overføres fra Olje- og energidepartementet over i det sektorovergripende Klima- og miljødepartementet i løpet av et halvt års tid.

– Dette er en fantastisk nyhet for hydrogen og nullutslippstransport, sier generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum.

Ola Elvestuen, som er nestleder i Venstre, har vært leder i stortingets energi- og miljøkomité siden 2013. Kristian Vik tror det vil være bra for Enova at organisasjonen nå får en offensiv og hydrogenvennlig minister å forholde seg til, og et departement med en sterkere grønn styringsprofil.

– Elvestuen har vist at han ser hvor viktig hydrogen er for å knytte sammen kraft- og transportsystemet. Vi tror at dette vil føre til at Enova vil kunne fungere mer helhetlig i virkemiddelapparatet og være starten på at Norge blir en sentral kraft innen hydrogen i transport- og energisektoren i Europa. Vi ser fram til et styrket samarbeid som vil legge grunnlaget for etablering av mange hydrogenrelaterte arbeidsplasser i Norge, sier Vik.

Ola Elvestuen har i flere sammenhenger siste året fremhevet at vi må få på plass en helhetlig statlig plan for nullutslippstransport hvor hydrogeninfrastruktur inngår, som kan gi grunnlag for storskala hydrogenkjøretøy- og skipsflåte, senest under åpningen av HYOPs nye stasjon på Høvik i desember. Ola Elvestuen mottok i oktober Hydrogenprisen 2017 for sin langsiktige støtte til hydrogensatsingen.

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad har følgende kommentar til endringen:

– Vi ser frem til å bidra til en god og konstruktiv prosess i forbindelse med skifte av departement og videreutvikle Norges offensive satsing på omstillingen til lavutslippssamfunnet.

 

Les pressemelding fra Enova her:

http://www.mynewsdesk.com/no/enova-sf/pressreleases/nytt-eierdepartement-for-enova-2380356