Nytt veikart for grønn sjøtransport i bygg og anlegg

Mandag 9. januar overleverte Grønt Skipsfartsprogram et veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren til Klima- og miljødepartementet.

12 jan. 2023

Statens Vegvesen har ledet arbeidet med veikartet. NHF er en av bidragsyterne til veikartet.

– Vi er glade for å kunne støtte opp om veikartet som nå er kommet. Bygg- og anleggsektoren står for betydelige utslipp, og dette veikartet vil bidra til at vi raskere vil få flere nullutslippsskip. Og vi i hydrogen- og ammoniakkbransjen er klare for å trå til, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum.

Hydrogen- og ammoniakkbransjen er klar for å trå til

Halverte utslipp innen 2030

Stortinget og regjeringen har forpliktet seg til å halvere utslipp fra skipsfarten innen 2030. Bygg- og anleggsnæringen har også en ambisjon om å halvere sine utslipp innen 2030. Veikartet svarer på dette ved å vise hvordan bygg- og anleggsektoren kan redusere CO2-utslippene kraftig gjennom økt sjøtransport og strengere krav til klimafotavtrykk i offentlige anskaffelser.

Bygg og anlegg er Norges viktigste næring etter olje og gass, og stod i 2019 for 15 prosent av verdiskapingen i landet. Mye av sektorens klimafotavtrykk er knyttet til transport av byggeråstoff, tilslag og produkter som sement og asfalt. Det offentlige står for rundt 40 prosent av omsetningen i sektoren, og er gjennom sine bygge- og infrastrukturprosjekter en stor innkjøper av transporttjenester.

Lister opp konkrete tiltak

Veikartet foreslår en rekke tiltak som kan bidra til å redusere utslippene fra skipsfart og bygg- og anleggsektoren, og som i tillegg kan bidra til en grønn flåtefornyelse av lasteskip og godsoverføring fra vei til sjø. Sammen skal tiltakene føre til at:

  • 2023: Første nullutslippsskip bestilles som konsekvens av klimavekting i offentlige anskaffelser
  • 2024: 10 nullutslippsskip bestilles for å betjene bygg- og anleggsektoren
  • 2030: 100 lav- eller nullutslippsskip på vannet