Nytt masterprogram for hydrogen

Det toårige masterprogrammet Hydrogen Systems and Enabling Technologies (HySET) har oppstart i september.

16 feb. 2023

HySET er et samarbeid innenfor Erasmus+ ordningen mellom en rekke europeiske partnere fra forskning og industri. Politecnico di Torino leder og koordinerer programmet i samarbeid med Politecnico di Milano, Eindhoven University of Technology, Universitat Politecnica de Catalunya og NTNU. Foruten norske Sintef og Safetec, deltar også Snam, Repsol og Shell som industripartnere. Det åpnes opp for å inkludere flere partnere.

Programmet dekker hele hydrogenverdikjeden, fra hydrogenproduksjon til lagring, distribusjon og sluttbruk, samt sikkerhet, koder, standarder og sosio-økonomiske aspekter ved overgangen til hydrogen.

Som et ledd i EUs hydrogenstrategi, vil det bli behov for en million hydrogenjobber innen 2030, og 5,4 millioner innen 2050. Behovet for kompetent arbeidskraft øker også i Norge. For eksempel viser en nylig rapport fra Oslo Economics at det vil bli behov for mellom 3 000 og 33 000 nye hydrogenjobber i 2030.

– Rapporten fra Oslo Economics og flere andre rapporter har den siste tiden vist hvilket enormt kompetansebehov vi vil få fremover om vi skal bygge en slagkraftig hydrogennæring som kan bidra til reduserte klimagassutslipp og skape betydelige verdier i Norge. Dette er derfor et meget kjærkomment tilskudd i utdanningstilbudet, som vi applauderer, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF.

NHF vil fremover trappe opp arbeidet med kompetanse og opplæring og vil  etablere en arbeidsgruppe for våre medlemmer som vil jobbe dedikert med å styrke utdanningen innenfor hydrogen.