Nytt hydrogenselskap for transportsektoren

Akershus Energi AS, Greenstat AS, Nel Fuel AS og H2 Energy AS går sammen om å etablere produksjon og salg av hydrogen til transportsektoren i Norge.

20 des. 2019


Det forventes introduksjon av hydrogenlastebiler fra Hyundai i Norge i løpet av 2020, går det fram av børsmeldingen. 

I en børsmelding skriver skriver Akershus Energi at kraftselskapet har investert i hydrogenselskapet Green H2 Norway AS. De fire partnerne eier 25 prosent hver i det nyopprettede selskapet.

– Akershus Energi er svært fornøyd med å ha fått til et samarbeid med Nel, H2 Energy og Greenstat om etablering av en offensiv satsning på storskala hydrogenproduksjon i Norge. Dette er helt i tråd med vår eier, Viken fylkeskommunes ambisjoner om å bidra i omstillingen til utslippsfri transport, sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi.

Han ser fram til å realisere en operativ hydrogenproduksjon på Østlandet i løpet 2020.

I Sveits har Hyundai Motor Company, sammen med H2 Energy, Hydrospider (et joint venture mellom H2Energy, Alpiq and Linde) etablert et tilsvarende selskap. Selskapet skal forsyne en flåte på 1600 hydrogenlastebiler. Hyundai betrakter også Tyskland, Nederland, Østerrike og Norge som høyaktuelle land for sine hydrogenlastebiler.

- ASKO har allerede tatt i bruk fire hydrogenlastebiler. Nå legges grunnlaget for en storstilt utrulling av et større antall hydrogenlastebiler på Østlandet og flere steder i Norge, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Akershus Energipark har siden 2012 vært en viktig arena for forskning og utvikling på hydrogen, og på den måten har Akershus Energi lenge vært involvert i arbeidet med hydrogenutviklingen. Selskapet er også en del av den nasjonale hydrogenklyngen.

Bilprodusenten Hyundai valgte i 2018 å legge sin Europa-lansering av hydrogenbiler til Akershus Energipark. Nå ser de på mulighetene for å lansere hydrogenlastebiler – kanskje allerede fra 2020, skriver Romerikes Blad.

Planen er at Green H2 Norway skal stå for produksjon og leveranse av hydrogen til de nye lastebilene samt til et bredere marked av busser, biler, ferger og hurtigbåter.

Les hele børsmeldingen her:

https://h2energy.ch/en/nel-asa-establishes-joint-venture-to-supply-green-hydrogen-to-hyundai-trucks-in-norway/