Foto: Innovasjon Norge| Nederlands klima- og energiminister Rob Jetten deltok i det trilaterale forumet mellom Norge, Nederland og Nordrhein-Westfalen.

Nytt europeisk bransjesamarbeid og sterk norsk tilstedeværelse på World Hydrogen Summit

For første gang deltok Norge med en nasjonal paviljong på verdens største møteplass for hydrogennæringen. Sammen med andre europeiske bransjeforeninger og Hydrogen Europe signerte Norsk Hydrogenforum en avtale om tettere samarbeid.

16 mai 2024

Det var begivenhetsrike dager under årets World Hydrogen Summit i Rotterdam. Med over 15.000 deltakere og 500 utstillere er dette verdens største møteplass for hydrogenbransjen. 

Den norske paviljongen bestod av hydrogenprodusenter, teknologiaktører, industribedrifter, klynger og var organisert av Innovasjon Norge i samarbeid med den norske ambassaden i Haag, Eksfin, NORWEP og Norsk Hydrogenforum. 

Norden, Nederland og Tyskland samler kreftene

I tillegg til å synliggjøre norsk hydrogenkompetanse, deltok norske myndigheter og bedrifter i flere seminarer og sidearrangementer. 

Sammen med aktører fra Nederland og den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen diskuterte norske myndigheter og bedrifter hvordan tettere samarbeid kan bidra til etablering av verdikjeder for hydrogen og oppskalering av nødvendig infrastruktur. Blant deltakerne var også Nederlands klima- og energiminister Rob Jetten.

Finansiering og oppskalering av sentral hydrogenteknologi, infrastruktur og bruk av hydrogen i skipsfart og tungtransport var viktige tema i et industriforum med deltakere fra Nederland og de nordiske landene. 

Sammen med flere norske bedrifter og Norsk Hydrogenforums søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark og Island ble det også arrangert et møte i Rotterdam havn om hva som skal til for å realisere utslippsfrie transportkorridorer. Dette møtet ble gjennomført innenfor rammene av det nordiske prosjektet Next Wave

Europas bransjeforeninger for hydrogen fordyper samarbeidet

Under vertskap av Nederlands bransjeforening for hydrogen, NLHydrogen og den europeiske paraplyorganisasjonen Hydrogen Europe, signerte Norsk Hydrogenforum sammen med en rekke andre europeiske bransjeforeninger et charter for tettere samarbeid om hydrogen.

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen signerte samarbeidscharteret på vegne av Norsk Hydrogenforum. Foto: Hydrogen Europe.

Sammen forplikter bransjeforeningene seg til å arbeide tettere sammen for å etablere velfungerende markeder for hydrogen, blant annet ved å arbeide for utrulling av hydrogenteknologi, gode rammevilkår og arrangering av felles aktiviteter.

Les Hydrogen Europe sin pressemelding her

Les samarbeidscharteret her.

 

 

 

 

 

Nederlands minister Rob Jetten besøkte også den norske paviljongen. Foto: Innovasjon Norge.