Foto: Enova

Nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy

De to nye støtteprogrammene for hydrogen og ammoniakk i fartøy skal lanseres i 2024. Enova ber nå om innspill til endelig utforming av ordningen.

30 aug. 2023

- Dette er gledelige nyheter, og vi er sikre på at det er en rekke aktører som vil benytte seg av muligheten til å søke på de nye programmene, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Hovedformålet med de nye støtteprogrammene er å stimulere etterspørselssiden enda sterkere enn tidligere, slik at det blir flere fartøy på sjøen på kortere sikt.

- Den norske maritime næringen ligger i front i den grønne omstillingen, men vi er ennå ikke kommet langt nok. Derfor ønsker vi å få etablert lønnsomme verdikjeder for hydrogen og ammoniakk, med tilstrekkelig antall aktører både på tilbyder- og etterspørselssiden til at vi får et fungerende marked i tidligfase, sier seniorrådgiver i Enova, Elin Ulstad Stokland, i en pressemelding.

Programmene skal gjennomføres som konkurranse i tråd med rammene for såkalt «competitive bidding», og maksimal støttesats vil være opp til 80 % av godkjente merkostnader for prosjektene. Enova legger opp til to søknadsfrister per program per år. Begge programmene skal vare ut 2026.

Torsdag 24. august presenterte Enova sine planer for de nye programmene og inviterte til innspill fra bransjen. Innspill kan sendes frem til 6. september.