Foto: Claudio Centonze © European Union 2023| Den europeiske hydrogenbanken er et av EUs viktigste verktøy for å nå målet om totalt 20 millioner tonn produsert og importert hydrogen i 2030

Nye retningslinjer for EUs hydrogenbank på høring

Neste auksjon ventes til høsten, og nå er det mulig å gi innspill til EUs arbeid med å forbedre ordningen.

26 april 2024

I den første auksjonen, som ble avsluttet 8. februar, kom det 132 bud fra 17 europeiske land. Resultatet av denne auksjonen skal være rett rundt hjørnet.

Torsdag 25. april publiserte EU-kommisjonen sitt forslag til justerte retningslinjer til den neste auksjonen, som er ventet mot slutten av 2024.

Ved å bruke malen i denne lenken, inviteres industri og andre relevante aktører til å sende inn skriftlige innspill til clima-auctions@ec.europa.eu innen 6. juni.

Det vil også gjennomføres en åpen høring 12. juni, og man kan melde seg på denne før 24. mai.

EU-kommisjonens forslag til nye retningslinjer

Basert på erfaringene fra den første auksjonen foreslår EU-kommisjonen flere endringer:

  • Støttetaket reduseres fra 4.5 til 3.5 EUR/kg
  • Tid fra tilsagn om støtte til prosjektet må være i drift reduseres fra 5 til 3 år
  • Om prosjektet ikke ferdigstilles innen tidsfristen, økes gebyret fra 4% til 10%
  • Dedikert budsjett for prosjekter med brukere i maritim sektor, i henhold til revidert ETS-direktiv av 2023
  • Kommisjonen vil etterspørre mer detaljert informasjon om innkjøpsstrategier, for eksempel om hvor elektrolysøren er produsert og dens verdikjede. Informasjonen skal støtte kommisjonens arbeid med Net-Zero Industry Act (NZIA).

Som i forrige auksjon vil produsenter av fornybart hydrogen fra EØS kunne motta støtte i form av en fast godtgjørelse over 10 år.

Auctions-as-a-Service, som Tyskland og Østerrike har benyttet seg av, tilbys nok en gang til medlemsstater som ønsker å supplere hydrogenbanken med nasjonal støtte til hydrogenprosjekter som ikke vinner frem i den europeiske auksjonen.