Foto: Dati Bendo © European Union 2023| European Hydrogen Observatory blir viktig for EU-kommisjonen og president Ursula von der Leyens arbeid med hydrogen.

Nye European Hydrogen Observatory er publisert

Norsk Hydrogenforum har bidratt til EUs kunnskapsbank om hydrogen og hydrogenpolitikk i Europa. - En «one-stop shop» for politikere, akademia og industri, sier Rosalinde van der Vlies, Clean Planet Director i EU-kommisjonen.

04 okt. 2023

En oppdatert oversikt over det norske hydrogenlandskapet vil bli publisert på NHFs hjemmeside i oktober.

European Hydrogen Observatory er en kunnskapsbank som gir oversikt over hydrogenlandskapet og politikkutvikling i Europa. Fredag 29. september ble den nye nettsiden åpnet av EU-kommisjonen, Hydrogen Europe og samarbeidsplattformen Clean Hydrogen Partnership.

- Hydrogen er en hjørnesten i EUs grønne giv

- Hydrogen er en hjørnesten i EUs grønne giv, og for å kunne utvikle god, vitenskapsbasert politikk trenger vi data som både er korrekt og utfyllende. European Hydrogen Observatory vil være en foretrukket «one-stop shop» både for politikere, akademia og industri, sier Rosalinde van der Vlies, Clean Planet Director i EU-kommisjonen.

- Dette klarer vi ikke uten tilgang på gode data

- EU er godt posisjonert globalt takket være tidlige investeringer i hydrogen og hydrogenteknologi. Nå må vi jobbe med å få på plass infrastrukturen, koble tilbud og etterspørsel og å skalere opp produksjonen av hydrogenteknologi som elektrolysører og brenselceller. Dette klarer vi ikke uten tilgang på gode data, sier Stephen Jackson, visedirektør i Hydrogen Europe.

Skjermbilde fra European Hydrogen Observatory sin nettside.

I tillegg til en oversikt over politiske strategier, veikart og prosjekter inneholder kunnskapsbanken informasjon om forskningsaktiviteter og innovasjon, standardisering og materialer til utdanning og videreutdanning. 

- Det er her European Hydrogen Observatory virkelig blir ambisiøs, sier Mirela Atanasiu fra Clean Hydrogen Partnership.