Ny sterkere satsing i Norsk Hydrogenforum med èn mill. i revidert statsbudsjett

Hydrogensatsingen i Norge får et løft etter at Norsk Hydrogenforum er blitt styrket med èn million kr., i den endelige avtalen om revidert statsbudsjett mellom Regjeringspartiene, Venstre og Krf.

10 juni 2017

– Dette er strålende nyheter for oss, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum. Vi vil gjerne takke for den innsatsen som Venstre har lagt ned for å sikre dette i budsjettforhandlingene.

Norsk Hydrogenforum arbeider for økt anvendelse av hydrogen ved å fremme forskning, kommersialisering og hydrogenbasert verdiskapning. Pengene vil brukes til å styrke nasjonale og internasjonale forretningsmuligheter for norske hydrogenbedrifter og utvikle de internasjonale relasjonene. Slik kan vi lykkes med å nå nullutslippsmålene som er satt i den nye Nasjonale Transportplanen (2018-2029).

– Norge er et lite land og vi er helt avhengige av å samarbeide med andre for å nå ut mot den globale bilindustrien. Vi har allerede etablert et tett samarbeid med Sverige, Tyskland og Japan, sier Vik.

Norge har i nye NTP svært ambisiøse mål for nullutslipp, og i det bildet er hydrogen særdeles viktig som drivstoff for kjøretøy og skip. Det pågår betydelig forretningsutvikling for bruk av hydrogen rundt omkring i landet. Samtidig har vi allerede sterke bedrifter innen hydrogenproduksjon, lagring og maritim sektor, samt flere nisjer innen maskiner, tungtransport og kraftproduksjon.

– I dette arbeidet trenger vi god kunnskapsbygging for å etablere riktige virkemidler fra offentlig sektor, for å bygge opp under den sterke norske hydrogenkompetansen. Det er svært viktig å få posisjonert norske selskaper i et raskt voksende globalt marked, samtidig som vi bygger løsninger som kan implementeres og kutte betydelige utslipp i transportsektoren og industrien her hjemme, påpeker han.

Norsk Hydrogenforum har lenge arbeidet med å synliggjøre potensialet for hydrogen i forbindelse med behandlingen av og etterspillet for Energimeldingen. Venstre har vært en viktig støttespiller for dette.

– Nå er det viktig at Stortinget også bidrar med et sterkere nasjonalt veikart for å ivareta gode investeringer og synergier mellom disse, sier Vik.

Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum Kristian E. Vik takket for støtten og Venstre-toppene Abid Raja og Ola Elvestuen satte tydelig pris på å se på Miraien, og understreket at de står fast på å sørge for god nasjonal politisk støtte til hydrogenteknologi både for transport-, kraft- og industrisektoren.

 

For spørsmål og ytterligere informasjon, kontakt generalsekretær Kristian E. Vik, tlf. 95183350, eller kristian.vik@hydrogen.no