Foto: Norsk Hydrogenforum| Tor Kristian Haldorsen (t.v.) i samtale med Ulrik Olbjørn (Equinor), Maren Nygård Basso (Menon Economics) og Erlend Hovland (Norled) om hydrogennæringens kompetansebehov.

Ny kartlegging viser kompetansebehovet i hydrogennæringen

På oppdrag fra Agder H2 Nettverk, Norsk Hydrogenforum, Arena H2 Cluster, Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, H2House og NORCE har Menon Economics gjennomført en kartlegging av hydrogennæringens kompetansebehov.

21 aug. 2023

Målet med kartleggingen var å undersøke hvorvidt det er et gap mellom hydrogennæringens nåværende og fremtidige kompetansebehov.

Resultatene fra rapporten ble presentert av Maren Nygård Basso fra Menon Economics for et publikum på over 120 personer under årets Arendalsuka.

Kartleggingen viser at det blir et gap mellom kompetansebehovet i hydrogenindustrien og antall norske studieplasser.

Menon Economics foreslår flere strategiske tiltak for å møte kompetansebehovet:

  • Sikre næringens attraktivitet i arbeidsmarkedet ved å øke synlighet overfor ungdommer og ferdigutdannede og vise hvilken rolle næringen spiller i nullutslippssamfunnet.
  • Økt samhandling mellom industrien, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljø og myndighetene som kan gi et mer helhetlig utdanningsløp.
  • Bidra til livslang læring gjennom etter- og videreutdanningstilbud

Paneldeltakerne under fremleggelsen var (f.v.) Erlend Hovland (Norled), Tor Kristian Haldorsen (NHF), Ulrik Olbjørn (Equinor), Tanja Renate Erichsen (Agder H2 Nettverk), Lise Selnes (Ap) og Maren Nygård Basso (Menon Economics). Foto: GCE Node.

- Denne kartleggingen er et viktig kunnskapsgrunnlag for vårt videre arbeid, sa NHFs kommunikasjon- og myndighetskontakt Tor Kristian Haldorsen under fremleggelsen i Arendal. 

NHF går nå i gang med å etablere en arbeidsgruppe for kompetanse som vil jobbe videre med temaet.

Kartleggingen fra Menon Economics kan leses her.