Norwegian Hydrogen sikret Quantron-avtale

Det ligger et milliardpotensial i avtalen for Norwegian Hydrogen, som strategisk partner med det tyske cleantech-selskapet Quantrons Clean Transportation Alliance.

04 april 2023

Dette en betydelig kontrakt for Norwegian Hydrogen som produsent av grønt hydrogen og datterselskapet Vireon, som allerede i gang med å etablere infrastruktur for hydrogenfyllestasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Gjennom avtalen som er inngått blir Norwegian Hydrogen en foretrukket partner i hele Norden, i det unike Quantron-as-a-Service-tilbudet til kunder i transport- og logistikkbransjen. I Norge er samarbeidet enda tettere.

Gjennom Quantron-as-a-Service-konseptet vil kundene kun fylle hydrogendrivstoff på lastebilene sine fra Quantrons foretrukne hydrogenleverandører.

– Vi arbeider nå med å etablere fyllestasjoner for hydrogen i sentrale deler av Norden, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.

Hun ser på avtalen med Quantron som en fantastisk start på det første trinnet i selskapets planlagte utrulling i Europa.

Forventer 1.500 hydrogendrevne lastebiler i Norden innen 2027

– Samtidig er det en enorm anerkjennelse at en så innovativ aktør som Quantron valgt oss som partner. Vi ser frem til å se hundrevis av tunge kjøretøy fra Quantron på nordiske veier i årene som kommer, sier Berge.

Partnerskap for vekst

Quantron er et tyskbasert selskap som spesialiserer seg på nullutslipps person- og godstransport, gjennom å tilby sine kunder Quantron-as-a-Service.

– Vi setter en ny standard for nullutslippstransport av varer og mennesker. Vi jobber med helhetlige løsninger som ikke bare omfatter selve kjøretøyene, men også energiforsyningen og nødvendig infrastruktur, sier Anil Reddi, som er direktør for Quantron-as-a-Service.

I Norwegian Hydrogen og Vireon har Quantron fått en utmerket partner for å realisere selskapets ambisjoner i det nordiske markedet, påpeker han.


Illustrasjon av en Vireon fyllestasjon. Copyright: Vireon

Første trinn i videre vekst
Norwegian Hydrogen produserer, distribuerer og leverer grønt hydrogen til både mobilitets- og industriformål. Blant selskapets sentrale hydrogenprosjekter inngår utviklingen av et nettverk av fyllestasjoner i alle nordiske land under merkenavnet Vireon.

– Partnerskapet med Quantron vil bidra til å akselerere Vireons ambisjon om å rulle ut et nettverk av 30-50 storskala hydrogenfyllestasjoner innen 2027, forteller Jens Berge.

Innen 2027 anslår Vireon at det vil være mer enn 1.500 hydrogendrevne lastebiler i Norden. Bilene vil kreve et omfattende nettverk av fyllestasjoner – og leveranser av mer enn 20.000 tonn hydrogen per år. Fra 2027 og utover forventer Vireon en kraftig vekst i antallet at antall hydrogendrevne lastebiler.

– Vår planlagte virksomhet i Norden vil gi oss et godt grunnlag for videre ekspansjon i Europa, mener Berge.

De vil etablere infrastruktur for hydrogenfyllestasjoner i Norden; f.v. Per Øyvind Voie (Managing Director, Vireon AS), Herbert Robel (CHRO, Interim CFO Quantron AG), Jens Berge (CEO Norwegian Hydrogen AS), Anil Reddi (Director Quantronas-a-Service), Andreas Haller (Founder and Executive Chairman Quantron AG), Michael Perschke (CEO Quantron AG).