Foto: Otechos

Norskutviklet hydrogenkompressor reduserer strømbruk

Teknologoselskapet Otechos har utviklet en hydrogenkompressor som under testing er opp mot 75 prosent mer effektiv enn dagens kompressorer. Det er verdensrekord. Nå er de klare for skalering.

14 juli 2023

Hydrogenkompressorer brukes for at hydrogengass skal kunne få plass i en drivstofftank. Den nye oppfinnelsen til sørlandsbedriften komprimerer gassen til en 700-del og benytter langt mindre strøm enn andre tilsvarende løsninger. Kraftig redusert strømbruk gir betydelige kostnadsbesparelser. Dette har de fått til ved å ta i bruk vann til nedkjøling mens gassen presses sammen.

– Vi har klart å utvikle en svært effektiv hydrogenkompressor som er tilnærmet adiabatisk i prosessen og bruker 25 prosent av energien til andre kompressorløsninger. I vanlige kompressorer er det mye varme i gassen, noe som kommer av at de har elektrisk drift i motor. Det er her det unike ved vår løsning ligger – hos oss er det nemlig ingen temperaturøkning i gassen. I tillegg håndterer løsningen ammoniakkgass uten problem, og den kan komprimere CO2 i flytende form og superkritisk form, sier selskapets gründer og styreleder, Tor Arne Hauge.

Avgjørende støtte til teknologiutvikling

Selskapet har mottatt støtte hele tre ganger fra EIC, med totalt 46,5 millioner kroner i soft funding. I tillegg har Innovasjon Norge bidratt med 10 millioner kroner i støtte og lån.

I 2020 søkte selskapet og fikk tilbud om 4 millioner euro i egenkapital via EIC fondet, som var en kombinasjon gjennom EIC Accelerator Green Deal-programmet for å industrialisere og tilpasse kompressoren. Denne egenkapitalen må «matchfundes» med tilsvarende beløp, og selskapet søker nye investorer.

Søker pilotpartnere for unik teknologi

– Dette har hatt kjempebetydning, og er det som skal til for å løfte slike prosjekt. Det er jo store kostnader og mye intenst arbeid knyttet til dette, så støtten har definitivt vært viktig for å kunne utvikle løsningen, sier Tor Arne Hauge. I dag har vi et utviklet produkt hvor vi søker pilotpartnere for vår teknologi, og vi har allerede vår første ordre på en CO2 kompressor.

Fra test til bruk

Nå som det første steget med å redusere energibruk og dermed også kostnadene er fullført, er det på tide å ta løsningen i bruk.

– Alle snakker om hydrogen, men det er lite teknologi tilgjengelig for bruk. Mye av det er ganske prematurt. Derfor jobber vi i Tvedestrand med å få i gang et demonstrasjonsprosjekt der vi skal produsere hydrogen til bruk i transport, samtidig som det vil være mulighet for å produsere strøm av hydrogenet ved behov. Dette gir fleksibilitet i energisystemet og avlaster behovet for investeringer i nettet, sier Tor Arne Hauge.

Markedet er globalt

Otechos skal også starte fullskala produksjon av kompressoren på Sørlandet.

– Vi har gjort beregninger, og dette er fullt ut lineært skalerbart. Det er snakk om store dimensjoner før det blir noen begrensninger, og vi kan skalere både opp og ned sammenlignet med den løsningen som er kvalifisert nå.  

Selskapet har med sin nye innovasjon allerede begynt å gjøre seg bemerket i utlandet, og det er også her de store markedsandelene ligger.

– Vi har begynt å få stor interesse fra store giganter i kompressorverdenen, og vi har hatt flere besøk i vår av kompressorprodusenter som er interessert i teknologien og som er på jakt etter industrielle partnere. Disse kan bidra til å få løsningen vår ut på det globale markedet, sier Tor Arne Hauge.

Otechos direktør for CR-Technology, Morten Wiencke, benyttet muligheten under OG21-forum (Olje og gass i det 21. århundre) til å vise frem selskapets CR-teknologi (Centric Reciprocating Technology) for olje- og energiminister Terje Aasland.