Foto: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Norsk-tysk toppmøte: NHF modererte hydrogendebatt

På Norwegian-German Business Summit i Hamburg i forbindelse med HKH Kronprins Haakons Tysklandsbesøk 8. november 2023 modererte NHFs Ingebjørg Telnes Wilhelmsen og Norwegian Energy Partners’ Jon Dugstad en panelsamtale om hydrogen.

15 nov. 2023

I panelet var Enja Sæthren (Scatec ASA), Sven Utermöhlen (RWE), Jörg Singer (AquaVentus) og Holger Matthiesen (Aker Horizons). 

Blant hovedbudskapene fra panelsamtalen var at hydrogenprodusentene er klare, men at det mangler en offentlig støtteordning som kan dekke prisforskjellen frem til hydrogen kan konkurrere med fossil energi på pris. Differansekontrakter er en mulig ordning. Dessuten kom det frem at det er et behov for bedre infrastruktur for å levere hydrogen til sluttbrukerne.

Kronprinsen ble fulgt av næringsminister Jan Christian Vestre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og olje- og energiminister Terje Aasland, i tillegg til en delegasjon fra norsk næringsliv. 

- Næringslivet må handle nå, tempoet må opp. Det er viktig å konkretisere innholdet i det bilaterale samarbeidet mellom Tyskland og Norge, sa Vestre i Hamburg.

- Hydrogenbransjen er på ballen

- Hydrogenbransjen har i aller høyeste grad har tatt oppfordringen, og vi er på ballen. Det betyr derfor mye for oss at myndighetene her spiller på lag, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Aasland var tydelig på at Norge har en betydelig produksjonskapasitet på hydrogen og at etterspørsel fra Tyskland er av stor betydning.  

5. januar signerte Norge og Tyskland en felleserklæring om tettere samarbeid innen hydrogen. Visekansler dr. Robert Habeck gjorde det klart at Tyskland fra 2030 ønsker å importere store mengder blått og grønt hydrogen fra Norge. Les mer her

Tyskland investerer stort i rørinfrastruktur

14. november annonserte Tyskland store investeringer i rørinfrastruktur på tysk side frem mot 2032. Rørsystemet vil begynne å transportere hydrogen i 2025, og i 2032 skal 9700 km rør være ferdig. Rørsystemet skal knytte sammen havner, industri, kraftverk og lagringsfasiliteter. Systemet skal finansieres gjennom brukeravgifter. Les mer her.

Norge partner i Hannovermessen 2024

I forbindelse med Tysklandsbesøket annonserte Jan Christian Vestre dessuten at Norge er valgt som partnerland for Hannovermessen i 2024. Annonseringen fant sted under en seremoni i Berlin sammen med Tysklands klima- og næringsminister Dr. Robert Habeck, styreleder for Deutsche Messe AG, Jochen Köckler og leder i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Hannovermessen i 2023 ble en suksess for norsk hydrogenbransje, med mye besøk til den norske paviljongen.

- Hydrogenbransjen har i aller høyeste grad har tatt oppfordringen, og vi er på ballen. Det betyr derfor mye for oss at myndighetene her spiller på lag.