Foto: Norsk Hydrogenforum| Energiminister Terje Aasland tok seg god tid på den norske hydrogenpaviljongen, og fikk blant annet lære mer om Hystar sin elektrolyseteknologi

Norsk-tysk hydrogenpartnerskap forsterket under Hannover Messe

Hydrogen stod i høysetet i verdens største industrimesse, hvor Norge var partnerland.

26 april 2024

Den norske delegasjonen til Hannover var større enn noen gang. Det ble organisert både en offisiell nasjonal paviljong og en norsk hydrogenpaviljong, med sterk norsk hydrogendeltakelse på begge. Sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen åpnet statsminister Jonas Gahr Støre messen.

Det ble arrangert en rekke konferanser og sidearrangementer gjennom hele uken, og både politikere og norske hydrogenbedrifter fra hele verdikjeden synliggjorde bredden i norsk hydrogenkompetanse for et globalt publikum.

Fra venstre: Ulrich Walter, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (NHF), Dr. Markus Menges (SEFE), Vibeke Rasmussen (Yara), Franz-Leon Amerkamp (Statkraft) og Henrik Solgaard Andersen (Equinor). Foto: Norsk Hydrogenforum.

- Viktig for å synliggjøre Norges rolle i Europas omstilling

- Hannover Messe er en av verdens viktigste møteplasser for hydrogennæringen, og Norges deltakelse som partnerland har vært viktig for å synliggjøre Norges rolle i Europas krevende omstilling. Det er tydelig at den norske kompetansen innen hydrogen er attraktiv i Europa. I tillegg til å kunne produsere og eksportere betydelige mengder hydrogen, har vi ledende kunnskapsmiljøer og teknologileverandører som kan bidra til utviklingen av et globalt hydrogenmarked, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Den norske hydrogenpaviljongen ble godt besøkt uken gjennom, både av interesserte bedrifter, politikere og myndigheter.  

Nordsjøen som hub for fornybar energi, hydrogen og CCS

Energiminister Terje Aasland og Tysklands visekansler Robert Habeck var blant deltakerne i en norsk-tysk energikonferanse om utvikling av Nordsjøen som hub for fornybar energi, hydrogen og CCS. De to ministerne stadfestet at de viderefører hydrogensamarbeidet som ble igangsatt under Habecks besøk til Oslo i januar 2023.

Tysklands visekansler Robert Habeck, Niedersachsens ministerpresident Stephan Weil og energiminister Terje Aasland. Foto: Norsk Hydrogenforum.

Flere intensjonsavtaler ble signert:

  • Norge og Tyskland signerte en felles erklæring om videreføring av samarbeidet om utvikling av storskala hydrogeneksport til Tyskland. Siden august 2023 er en Task Force etablert for å undersøke kommersielle og regulatoriske barrierer som må håndteres for å legge til rette for et velfungerende marked. Det er også etablert et veikart for bruk av norskprodusert hydrogen i Tyskland.
  • Gassco og GASCADE inngikk en intensjonsavtale om transport av hydrogen i rørledning i Nordsjøen. De to nettoperatørene undersøker potensielle synergier mellom Gassco og denas mulighetsstudie og GASCADE sin utvikling av hydrogenrørledningen AquaDuctus.
  • Equinor og Open Grid Europe fordyper sitt samarbeid innen CO2-håndtering og signerte en intensjonsavtale om å utvikle løsninger for transport av CO2 fra Tyskland til Nordsjøen for sikker lagring.

Kommende milepæler for det norsk-tyske hydrogensamarbeidet er valg av et konsept for transport av hydrogen og etablering av ikke-bindende avtaler for kjøp og salg av hydrogen.

Et slagkraftig Team Norway

Den offisielle norske paviljongen ble organisert av Innovasjon Norge.

Den norske hydrogenpaviljongen ble organisert av Norsk-Tysk Handelskammer og NORWEP med støtte fra Norsk Hydrogenforum.

- Tusen takk til alle for en fantastisk innsats

- I tillegg til disse har en rekke aktører både fra myndigheter, virkemiddelapparat og industrien jobbet hardt over lang tid for å vise Norge fra sin beste side under Hannover Messe. Tusen takk til alle involverte for en fantastisk innsats, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.