Norsk Hydrogenforum på budsjetthøring

23 okt. 2018

Generalsekretær Kristian Vik på høring i Energi-og miljøkomiteen

I høringene la vi vekt på å løfte frem de mange positive utviklingene som har vært på hydrogenfeltet, med nye bilmodeller på markedet, hydrogenlaste- og varebiler på vei, mange utviklingsprosjekter i maritim sektor og store kontrakter til norsk hydrogenindustri, for å nevne noe.

I skarp kontrast til dette står en situasjon hvor 4 av 8 hydrogenstasjoner i Norge har lagt ned driften, og et svært mangelfullt politisk virkemiddelapparat som hindrer den nødvendige utbyggingen av infrastruktur og utrullingen av hydrogen som løsning i nye transportsegmenter.

I spørsmålsrundene etter NHFs innlegg var det betydelig interesse for hydrogen blant komitemedlemmene, særlig i transportkomiteen. 

Du kan lese høringsnotatet til transportkomiteen her.

Her kan du se videoe fra høringen i transportkomiteen

Her kan du se video fra høringen i energi- og miljøkomiteen