Norled skriver verdenshistorie ved inngåelse av hydrogenferge-kontrakt

Tirsdag signerte Norled og Statens Vegvesen kontrakten for utvikling, bygging og drift av verdens første hydrogenferge. Det inkluderer en tiårig driftskontrakt som sikrer langsiktighet, og starten på noe som i følge Norled skal bli en betydelig større nullutslippssatsing. Båten skal idriftsettes i april 2021.

09 jan. 2019

Her signerer (f.v.) styreleder i Norled Ingvald Løyning og vegdirektør erje Moe Gustavsen kontrakten om utviklingen av verdens første hydrogenelektriske ferge.
Styreleder Ingvald Løyning i Norled og direktør i vegvesenet Terje Moe Gustavsen hadde svært godt humør under signeringen av milliardkontrakten. Foto: tu.no.

Et stort presseoppbud møtte opp og gratulasjonene var mange og unisone til Vegvesenet og Norled, da den store milepælen for Hjemlelandsambandet ble beseglet med direktørenes signaturer under tirsdagens "seremoni" på MS Dronningen ved Aker Brygge. Den markerer startskuddet på Norges kanskje mest betydningsfulle hydrogenprosjekt så langt.

- Det handler om å ta teknologien et skritt videre, og for oss er hydrogen det mest spennende steget vi har tatt mot komplett nullutslipp, sa en entusiastisk vegdirektør Terje Moe-Gustavsen ved signeringen av kontrakten.

Den nye fergen som skal bygges har en lengde på 82 meter og er 16,5 meter bred med en kapasitet på 80 biler og 299 passasjerer. Fartøyet skal gå på både flytende hydrogen og strøm, og sammen med søsterfergen som går på ren batteridrift blir den totale kontraktsverdien på drøyt 1,1 milliard kroner.  Mer tekniske detaljer kan bl.a. leses i denne artikkelen på tu.no.

– I og med at den går på flytende hydrogen, kan dette være en revolusjon innen deep sea og offshore-bransjen, kommenterte styreleder i Norled Ingvald Løyning i forkant av signeringen. 

 

Slik ser det foreløpige designet for hvordan Norled for seg at hydrogenfergen vil se ut. Hydrogenteknologien skal plasseres over bildekk. I følge rederiet kan det endelige designet, som er gjort i samarbeid med Westcon og LMG, endre seg noe. Ill: Norled.

Han la til at Norled er stolte og ydmyke over å få være med på dette prosjektet. De ønsker "å vekke industrien" til å kunne etablere produksjon av flytende hydrogen også i Norge. Statens Vegvesens prosjektleder Camilla Røhme roste Norleds arbeid, og trakk fram at også konkurrentene Fjord1 og Boreal leverte svært gode tilbud, men Norleds løsning var enda bedre. Hun sa at de tre tilbudene de fikk inn, lå langt over den kvaliteten de så for seg.

Svært lovende utsikter for hydrogen som maritimt drivstoff
Statens Vegvesen ser for seg en betydelig rolle for hydrogendrivstoff til fergeflåten, de anslår at man "ved full utbygging" trenger hele 10.000 tonn hydrogen per år på norske ferger - som de anslår behov for på en tredjedel av fergeflåten, noe som i følge NHFs beregninger, tilsvarer i størrelsesorden 80 ferger. Norled anslår et behov på hele 30.000 tonn hydrogen årlig rundt 2030 for hele den maritime sektoren. Det tilsvarer drivstoff for en flåte på 215.000 hydrogendrevne personbiler. Vegvesenet ser for seg en rolle gjennom det som blir en større infrastruktur-etablering hvor de kan være utløsende for mange andre skipssegmenter, både for fiskeflåten, passasjerbåter, offshore-industrien, Kystverkets båter m.m.  Norled la vekt på skalerbarheten i prosjektet, at valget for flytende hydrogen åpner for anvendelse for langdistanse og "seiling på de syv hav".

Vegvesenet mener det er all grunn til å være stolte over den milepælen som er oppnådd med kontraktsinngåelsen, og fikk støtte og gratulasjoner fra bl.a. Samferdselsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Industri Norge og Grønt Kystfartsprogram. Zero-leder Marius Holm gikk enda lengre og sa at vi ikke må ikke glemme hvor enorm betydning dette har for den globale utviklingen, og at dette er et tydelig bevis på at den norske modellen virker, i samspillet mellom næringsliv og politikk. Han mente at dette har vært perfekt gjennomført i fergesektoren, men at nå må dette forplante seg videre i maritim næring.

Neste steg videre 
Et mulig neste steg i fergesektoren er Vestfjorden mellom Bodø og Røst - Norges lengste fergesamband innenlands, hvor ny tiårig kontrakt skal inngås1. jan 2023. Der må anbudsplanleggingen komme igang allerede i år. I følge Zero, som selvsagt forventer at hydrogen kommer på plass her - kan dette suppleres med plenti av muligheter for hydrogen til kontainerskip og en drøss lastebåter i faste ruter. De fikk støtte av Lars Gørvell-Dahl som leder maritim avdeling i Industri Norge som trakk fram bl.a. Havilas kystruteplaner og Viking Cruises, som vil kunne bli storforbrukere av hydrogen til nullutslipps cruisefart.

Norled på sin side v. teknisk direktør Sigvald Breivik, sa at de ønsker å bidra sterkt utover fergesegmentet, gjennom bl.a. hydrogendrevne hurtigbåter (som de har fått Pilot-E-støtte til sammen med bl.a. Selfa), men også ved å kunne drifte hydrogentog og potensielt bussflåter.

Norsk Hydrogenforum gratulerer

-Dette er en stor dag for Norges hydrogensatsing, med et imponerende arbeid nedlagt av de konkurrerende rederiene, Vegvesenet, Sjøfartsdirektoratet, DSB med flere. Det var særlig imponerende å høre Norled presentere hvor betydningsfullt hydrogenalternativet skal bli i deres virksomhet i årene framover, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum. -Vi ser fram til sammen med våre medlemmer å bidra både i utviklingen av Hjelmelandsambandet og alt det andre spennende som vil følge både Norleds, Vegvesenets og øvring maritim nærings satsing på hydrogen i tiden framover, avslutter han.

 

Du kan lese mer om signeringsseremonien og hydrogenfergen på:

https://www.tu.no/artikler/norled-gar-for-flytende-hydrogen-pa-verdens-forste-hydrogenelektriske-ferge/455043?key=fOfYOiBv