Norge trenger flere tusen hydrogen-lastebiler før 2030

Hvis regjeringen skal nå sitt klimamål for tungtransporten, må det skaffes nærmere 7 000 hydrogendrevne lastebiler frem mot 2030, viser en fremskrivning utført av TØI. - Dette er slett ingen umulighet, men det krever en tydelig strategi og støtte fra regjeringen, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

23 mars 2017

- Vi vet at amerikanske Nikola Motor sannsynligvis vil ha fungerende hydrogenlastebiler på veien til neste år, men disse vil først og fremst være konstruert for det lokale markedet der borte. Det vil være behov for tilpasninger før teknologien er klar for Norge. Men hvis viljen er der, er det ingenting som tilsier at vi ikke skal få dette til, forteller Mo.

Han understreker imidlertid at regjeringen må bidra med tydelige incentiver mot lastebilnæringen slik de har gjort for elbilistene.

- Hvis dette gjøres på en skikkelig måte kan vi få til en rask overgang til nullutslippskjøretøy også i nyttetransporten.

Geir A. Mo tror ikke etatenes mål om 50 prosent nye nullutslippslastebiler i 2030 er umulig, men da må det en tydelig satsing på plass. Foto: NLF

Geir A. Mo tror ikke etatenes mål om 50 prosent nye nullutslippslastebiler i 2030 er umulig, men da må det en tydelig satsing på plass. Foto: NLF

 

Nullutslipp = batteri eller hydrogen

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har utført en rekke framskrivninger basert på transportetatenes mål om utslippskutt satt i grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029. Der heter det blant annet at ”innen 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy”. 

Etatene definerer nullutslipp til å være kjøretøy som kun drives av elektrisitet, enten lagret i batterier eller i hydrogenbrenselceller, og omfatter derfor ikke hybridkjøretøy og /eller biodiesel. Dette betyr i praksis at halvparten av alle nye lastebiler som selges i Norge i 2030 må være batteri- eller hydrogendrevne.

Hydrogenlastebilen Nikola One ble avduket i Salt Lake City i desember. Grunnlegger Trevor Milton håper å ha biler på veien i mars 2018. Foto: Nikola Motor

Hydrogenlastebilen Nikola One ble avduket i Salt Lake City i desember. Grunnlegger Trevor Milton håper å ha biler på veien i mars 2018. Foto: Nikola Motor

 

- Ikke tilgjengelig før tidligst 2025

Men TØI har ikke tro på batteridrift av tyngre godsbiler i sine framskrivninger. Løsninger som ASKOs elektriske eMoss-lastebil anses derfor ikke som relevant for den jevne lastebileier.

- Det forskes i dag på mange alternativer, blant annet pantografløsninger i Sverige. Jeg tror ikke dette vil være en holdbar løsning i Norge, fortalte forsker Lasse Fridstrøm ved TØI da fremskrivningene ble presentert denne uken. Hydrogenteknologi blir derimot vurdert som et godt alternativ.

Samtidig vil det ifølge TØIs beregninger ikke finnes konkurransedyktige hydrogendrevne tunge kjøretøy på markedet før tidligst 2025.

- Teknologien finnes jo, og i løpet av kort tid vil det også finnes ferdigproduserte lastebiler på markedet. Nå må vi sørge for at kostnadene knyttet til investering i nullutslippsteknologi blir lave nok til at selv de mindre transportbedriftene kan ta steget, forteller Mo.

Han peker på TØIs fremskrivning, som ikke regner med at det vil finnes tilgjengelig teknologi før tidligst 2025. Med mindre en får hydrogenløsninger tilgjengelig på norske markedet på et tidligere tidspunkt, vil det måtte selges minst 1 300 hydrogenlastebiler i gjennomsnitt hvert år fra 2025 til 2030.

Tabellen er hentet fra TØIs rapport 1518/2016, hvor det blant annet er gjort et estimat av hvor mange hydrogendrevne lastebiler som trengs for å oppfylle klimamålet satt av transportetatene. Kilde: TØI

Tabellen er hentet fra TØIs rapport 1518/2016, hvor det blant annet er gjort et estimat av hvor mange hydrogendrevne lastebiler som trengs for å oppfylle klimamålet satt av transportetatene. Kilde: TØI
 
Artikkelen er skrevet og hentet fra lastebil.no: