Norge tilbudt hydrogendrevne renovasjonsbiler

Norge tilbudt hydrogendrevne renovasjonsbiler

Den tyske lastebilprodusenten FAUN er klar til å levere hydrogendrevne renovasjonsbiler Norge, i samarbeid med H2 Truck-prosjektet.

04 jan. 2022

Denne hydrogendrevne renovasjonsbilen er i tjeneste i Bremen. Foto: FAUN

FAUN leverer renovasjons- og gatefeierbiler som drives av diesel, batterier eller hydrogen. Flere europeiske byger har allerede tatt selskapets hydrogendrevne biler i bruk. FAUN er klar til å levere også til Norge.

Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw forteller at H2 Truck har som mål å få de første 100 hydrogenlastebilene til Oslo-regionen, med oppbygging av en tilhørende infrastruktur.

20 tunge hydrogenkjøretøy fra den tyske lastebilprodusenten tatt er så langt tatt i bruk.

– I det kommende året vil vi produsere mer enn 100 kjøretøy, sier Patrick Hermanspann, CEO FAUN Group, FAUN Umwelttechnik GmbH & Co.KG.

FAUN planlegger sammen med partnere i et IPCEI-prosjekt (Important Project of Common European Interest) opptrappingen av hydrogenøkonomien. Innenfor denne rammen ønsker de å bygge en bærekraftig og robust hydrogenverdikjede, der FAUN vil bidra med over 12.000 kjøretøy innen 2027.

Effektiv stasjonsutnyttelse

Hydrogendrevne renovasjonsbiler er en smart og effektiv måte det offentlige kan være med å forsere overgangen til utslippsfri transport i Norge, mener Gjerløw, som er daglig leder i Evig Grønn AS.

– Biogass, er kun tilgjengelig i deler av landet og har også noen begrensninger. Når det gjelder elektriske kjøretøy så rapporterer brukerne om utfordringer med rekkevidde, lang ladetid og redusert nyttelast. Hydrogendrevne biler har noen egenskaper som gir opplagte fordeler for den tjenesten renovasjonsselskapene utfører, sier han.


Fylling av hydrogentanken på denne renovasjonsbilen tar bare 15 minutter. Foto: FAUN

I tillegg til lang rekkevidde og fylling av full tank på 15 minutter, taper hydrogenbilene heller ikke nyttelast i forhold til tilsvarende dieselbiler. I tillegg reduseres støy ved at den motoren er stillegående. Også komprimatoren kan drives av strøm fra brenselcellen.

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i NHF betrakter renovasjonsbiler er et godt segment for å akselerere satsingen på hydrogen i tungtransport.

– Renovasjonsbilene sogner til et depot og kjører faste ruter. Dette gir et forutsigbart behov for hydrogen og gjør det enklere å dimensjonere infrastrukturen. Markedsaktørene er klare til å bygge ut et nettverk av hydrogenstasjoner i Norge. Renovasjonsbiler kan, sammen med annen tungtransport, gjøre det lettere å nå et kritisk volum slik at stasjoner blir etablert, mener hun.

Gode erfaringer i Gøteborg

I Gøteborg har det interkommunale renovasjonsselskapet Renova en flåte på 250 tunge kjøretøy, der alle kjører på fornybar energi. Selskapet har blant annet to batterielektriske og to hydrogendrevne renovasjonsbiler. Utviklingssjef Hans Zackrisson i Renova har en klar oppfatning om potensialet for hydrogen.

– Vi er svært fornøyde med de to bilene. De har en ytelse og bruksmåte på lik linje med diesel, men med langt mindre støy. De har også klare fordeler sammenlignet med de batterielektriske bilene. Vinterkjøringen er spesielt utfordrende, da de batterielektriske bilene har redusert rekkevidde, sier han.

Han forteller at Renova vil trenge mellom 10 og 15 prosent flere kjøretøy for å dekke rutenettet med batterikjøretøy, sammenlignet med hydrogen eller diesel.

Ifølge Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er også norske renovasjonsselskaper nysgjerrige på en slik løsning.

– Renovasjonsselskaper over hele landet har vist interesse for bruk av hydrogen. Her er det gode muligheter for et offentlig-privat samarbeid som kan redusere kommunenes klimagassutslipp, samtidig som det styrke satsingen på hydrogen til tungtransport i Norge, sier hun.