Foto: Tor Kristian Haldorsen| Odd Even Jakobsen fra Gassco informerte om mulighetsstudien for hydrogen og CO2 under årets norsk-tyske energidialog.

Norge og Tyskland tar hydrogensamarbeidet ett steg videre

Den norske og tyske regjeringen etablerer en arbeidsgruppe for å følge opp resultatene av den pågående studien som undersøker mulighetene for transport av hydrogen og CO2 mellom Tyskland og Norge.

12 sep. 2023

Det melder regjeringen i en pressemelding publisert 8. september.

Den omtalte studien undersøker de tekniske og økonomiske mulighetene for løsninger for storskala hydrogenforsyning fra Norge til Tyskland. Mulighetsstudien gjennomføres av Gassco og Dena (Deutsche Energie-Agentur) på vegne av industrien, i tillegg til flere industriaktører fra Norge og Tyskland.

- Volum på opp mot fire millioner tonn hydrogen, eller 130-150 TWh årlig

De foreløpige resultatene av studien ble presentert av Gassco og Dena under årets norsk-tyske energidialog. Her kom det frem at det er teknisk og økonomisk mulig å etablere storskala eksport av hydrogen fra Norge til Tyskland i et volum på opp mot fire millioner tonn hydrogen, eller 130-150 TWh årlig. 

Kim Malin Lakeit fra Dena informerer om muligheter og utfordringer for å motta store mengder hydrogen fra Norge. Foto: Norsk-Tysk Handelskammer

Arbeidsgruppen skal nå følge opp resultatene fra mulighetsstudien og adressere utfordringer, blant annet knyttet til utvikling av nødvendig regelverk.

- Vi tar neste steg mot felles mål om storskala hydrogenforsyning fra 2030

- Jeg er veldig fornøyd med at vi kommer videre med dette viktige prosjektet. Samarbeid er den mest effektive måten å nå våre felles mål om grønn industrivekst og lavere utslipp, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Gjennom arbeidsgruppen tar vi neste steg mot vårt felles mål om storskala hydrogenforsyning fra Norge til Tyskland fra og med 2030, sier Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck.

Norge seiler frem som Tysklands viktigste partner for hydrogen

Den tyske regjeringen kom i juli med en oppdatert hydrogenstrategi som vektlegger betydningen av Norge som en sentral samarbeidspartner i landets hydrogensatsing. Strategien åpner for å ta i bruk blått hydrogen og vil støtte oppskalering av blått hydrogen i enkelte industrier med bruk av karbondifferansekontrakter (CCfD). Den tyske regjeringen skal også presentere en strategi for hydrogenimport i november.

- Norge sin rolle som energinasjon kan videreføres

- Det norsk-tyske samarbeidet innenfor hydrogen vil bidra til at Norges rolle som energinasjon kan videreføres når vi nå skal over i nullutslippssamfunnet. Det er derfor svært gode nyheter at arbeidsgruppen tar samarbeidet ett steg nærmere investeringsbeslutning og realisering, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.