Foto: Statsministerens kontor | Næringsminister Jan Christian Vestre og hans japanske kollega Yasutoshi Nishimura.

Norge og Japan inngår partnerskap på toppnivå om det grønne skiftet

Norge og Japan er enige om å inngå et strategisk partnerskap som kan gi muligheter for norsk næringsliv: - Vi skal legge til rette for et enda tettere samarbeid mot det grønne skiftet, innenfor havvind, grønn transport, batterier og hydrogen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

08 des. 2023

Næringsminister Jan Christian Vestre og hans japanske kollega Yasutoshi Nishimura har undertegnet en felles erklæring om å samarbeide tettere om det grønne skiftet. Les erklæringen her.

– Japan er en global stormakt og verdens tredje største økonomi. Landet er verdens femte største forbruker av energi, men jobber for å bli karbonnøytrale innen 2050. Det skaper gode muligheter for norsk næringsliv som har kompetanse og teknologi som er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Tettere samarbeid om hydrogen

Regjeringen vil at japanske bedrifter skal kunne bruke norsk ekspertise, teknologi og investeringer. 

– Norsk næringsliv bidrar allerede til Japans grønne omstilling, men vi ønsker å legge til rette for at norske bedrifter kan ta større markedsandeler, sier næringsminister Jan Christian Vestre. I pressemeldingen sier regjeringen at Norges mål er å fremme vår kompetanse innen havvind, hydrogen, ammoniakk, batteriteknologi og karbonfangst, utnyttelse og lagring. Disse områdene er også sentrale for Japan.  
 
Norske og japanske forsknings- og industriaktører har lenge hatt et svært godt samarbeid om hydrogen. Norsk Hydrogenforum og den japanske bransjeorganisasjonen for hydrogen, JH2A, signerte en samarbeidsavtale tidligere i år
 
- Vi er derfor veldig glade for at det nå etableres en avtale på politisk nivå.  Dette sender et tydelig signal til industrien, og vi ser frem til konkretisering av innholdet i partnerskapet og håper at det vil utløse enda flere hydrogen- og ammoniakkprosjekter mellom japanske og norske aktører, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 


Norge skal være foretrukken partner

– Vi ønsker at Norge skal være en troverdig og foretrukken partner for japanske bedrifter i utviklingen av en grønnere japansk industri. Dette vil være til fordel for begge lands næringsliv og en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å bidra til økt handel, flere investeringer på tvers av grensene, men også samarbeid som leder til innovative løsninger nødvendig for det grønne skiftet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 
 
Les mer om Japans hydrogensatsning her:
Japan øker hydrogensatsingen 

– Norsk næringsliv bidrar allerede til Japans grønne omstilling, men vi ønsker å legge til rette for at norske bedrifter kan ta større markedsandeler. 

Jan Christian Vestre


-  Vi er veldig glade for at det nå etableres en avtale på politisk nivå.  Dette sender et tydelig signal til industrien.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen