Norge inn i europeisk industrisamarbeid om hydrogen

Norge inn i europeisk industrisamarbeid om hydrogen

Klima- og miljødepartementet kom 9. desember med gladmeldingen om at Norge vil delta i en europeisk satsing på forsknings- og industrisamarbeid innen hydrogen.

09 des. 2020

Hydrogen blir viktig for å nå klimamålene våre, understreker klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Norge har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk teknologien. Ved å koble oss på Europas hydrogensatsing kan vi sette fart på utviklingen og gi norske bedrifter en mulighet til å øke kvaliteten på prosjektene sine, sier Rotevatn.

IPCEI (Important Projects of Common European Interest) omfatter innovative prosjekter innen utvalgte industrielle områder som krever koordinert grenseoverskridende innsats. Det etableres nå et slikt samarbeid for innovasjonsprosjekter innen hydrogenteknologi. Enova har fått i oppdrag å forvalte den norske deltagelsen.

Dette har vært en svært viktig sak for NHF i høst.  

Norsk deltakelse i IPCEI vil bidra til å realisere flere hydrogenprosjekter i Norge og gir virksomhetene en unik mulighet til å delta i den europeiske hydrogensatsingen. Vi er derfor veldig glade for at Norge nå er med, og vi vil gjøre det vi kan, for å bidra til at gode IPCEI-prosjekter spilles inn i kartleggingsrunden til Enova, sier Ingebjørg Telnes Wilhemsen, generalsekretær i NHF.

Åpner nye dører

Å delta i et europeisk samarbeid langs hele verdikjeden for hydrogen kan også øke muligheten for å lykkes internasjonalt med norskutviklede løsninger. IPCEI-prosjekter er unntatt fra de vanlige maksimalbegrensningene for statsstøtte og kan også få støtte til førstegangsinvesteringer i industriell skala.

– Dette gleder vi oss til å ta fatt på. IPCEI kan styrke incentivene til å få realisert flere store hydrogenprosjekter både i industri- og transportsektoren, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Prosjektene vil bli valgt ut gjennom en prosess som starter med en nasjonal kartlegging av interesse «Call of Interest». Enova vil deretter melde inn aktuelle, norske prosjekter. Gjennom enn matchmaking-prosess med prosjekter fra andre land blir det avgjort hvilke prosjekter som til slutt blir kvalifisert for IPCE

Informasjonsmøte om IPCEI

IPCEI-deltakelsen åpner for å få realisert flere små og store hydrogenprosjekter i Norge, både innenfor industri og transport. Samtidig vil norskutviklede løsninger for hydrogen få en helt annen mulighet til å kunne lykkes internasjonalt.

Men det haster med å sende inn forslag til prosjekter.

– Vi oppfordrer interesserte parter med gryteklare prosjekter om å komme raskt på banen, ettersom Norges frist for å spille inn prosjekter vil være allerede 1. februar. Det er viktig å være tydelig på hva som gjør prosjektene innovative og hvordan de kan styrke verdien av felleseuropeiske satsinger langs hele hydrogenverdikjeden, sier Arve Solheim, Enovas markedssjef på området.

Solheim vil delta på NHFs informasjonsmøte om IPCEI på formiddagen torsdag 14. januar, sammen med. seniorrådgiver Sigmund Ø. Størset. De vil blant annet orientere om IPCEI, Hva det innebærer det å bli et IPCEI-prosjekt, kvalifikasjons- og rangeringskriterier og hvordan melde sin interesse for IPCEI.

Enova er avhengig av å gjennomføre en rask kartlegging av norske interessenter, for å få en oversikt over aktører med prosjekter som er egnet til å inngå i de europeiske konsortiedannelsene.